fbpx

Aby praca dawała satysfakcje, a wszystkie sukcesy umacniały przekonanie, że wybrana droga jest właściwa. Byście Państwo byli hojni w dawaniu siebie potrzebującym pomocy. I oczywiście szczęścia w życiu osobistym. Takie życzenia kierujemy do Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych w dniu ich międzynarodowego święta.

Centrum Zdrowia Tuchów  jest jednym z największych w regionie pracodawców dla białego personelu. We wszystkich oddziałach spółki zatrudnionych jest 172 Pielęgniarki, 3 Pielęgniarzy  oraz 75 Położnych. Większość tego Zespołu pracuje na podstawie umowy o pracę.

Z umiejętności 109 Pielęgniarek korzystamy w Tuchowie, 35 dzieli się swoimi kompetencjami w Dąbrowie Tarnowskiej, a 31 wspiera swoim doświadczeniem pozostałe placówki spółki. Z Położnymi siły rozłożone są już bardziej równomiernie.  38 spośród nich wspiera Pacjentki w Tuchowie, 34 w Dąbrowie, 3 zaś w pozostałych placówkach CZT.

Jedynym sposobem uzyskania kwalifikacji pielęgniarskich jest ukończenie wyższej uczelni, prowadzącej kształcenie na takim kierunku. Jednak jak podkreśla pielęgniarka naczelna Centrum Zdrowia Tuchów Krystyna Korzeniowska zdobycie wiedzy  i rozpoczęcie pracy to szczególnie w tym zawodzie dopiero początek drogi. – To droga wymagająca ciągłego dokształcania się, poświęceń i  empatii. Zdarza nam się uczestniczyć w różnych życiowych dramatach Pacjentów czy ich rodzin. Często zdarzenia z pracy wpływają na nas i na nasze życie, także pozazawodowe – mówi Krystyna Korzeniowska.

Zawód Pielęgniarki należy do deficytowych. Prawie każdy szpital w Polsce odczuwa braki kadrowe w tym zakresie. Według prognoz demograficznych w  najbliższych latach z zawodu na emeryturę odejdzie ponad  40 tys. Pielęgniarek i Położnych.  Średnia wieku tej grupy zawodowej przekroczyła już 50 lat i wciąż rośnie. W 2033 roku ma brakować w Polsce 170 tys. Pielęgniarek. Podobnie jest też na świecie, w związku ze starzeniem się społeczeństwa. Według Światowej Organizacji Zdrowia do końca dekady potrzebnych będzie 9 milionów nowych Pielęgniarek i Położnych.