fbpx

Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych wojewoda małopolski wydał taką decyzję. Dotyczy ona wszystkich placówek wsparcia dziennego – także Dziennego Domu Opieki Medycznej mieszczącego się właśnie w Centrum Zdrowia Seniora.

 

Pracownicy placówki mają jednak dyżury i pod numerem 882 139 607 udzielają teleporad podopiecznym. Drogą telefoniczną można także korzystać ze wsparcia psychologicznego.

 

Na razie działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej został zawieszona do 25 marca br.

 

W Centrum Zdrowia Seniora funkcjonują jednak świadczenia Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej. To pomoc przewlekle i somatycznie chorym, którzy jako niezdolni do samo pielęgnacji nie wymagają co prawda hospitalizacji, jednak ze względu na problemy zdrowotne potrzebują w domu systematycznego wsparcia pielęgniarskiego.

 

W Wierzchosławicach funkcjonują też świadczenia związane z wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Wciąż prowadzona jest rekrutacja kolejnych podopiecznych DDOM, którzy będą korzystać ze świadczeń po wznowieniu działalności. Zapisów można dokonywać telefonicznie lub drogą mailową.

 

Wznowienie zajęć i udzielania świadczeń będzie jednak zależało o rozwoju sytuacji epidemiologicznej.