fbpx

Choć stabilizuje się sytuacja związana z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w powiecie tarnowskim wciąż wiele osób przebywa w kwarantannie czy w izolacji.  Dlatego Centrum Zdrowia Tuchów uruchamia bezpłatną pomoc psychologiczną dla osób, które trudno radzą sobie z sytuacją odosobnienia. Będzie ona świadczona w formie teleporad przez dwa dni w tygodniu we wtorki i czwartki. Rejestrować się można codziennie w Ośrodku Psychoterapii CZT telefonując pod numer 14 68 70 400. 

Pomoc mogą otrzymać osoby w kryzysie emocjonalnym i te, które źle znoszą odosobnienie. Porady udzielaną są także mieszkańcom Pogórza, którzy odczuwają stres lub lęk wywołany sytuacją zagrożenia epidemicznego. – Zatelefonować może każdy, kto ma potrzebę porozmawiania o swoich problemach, wynikających z obecnej sytuacji. Dotyczy to np. osób starszych, które dotkliwie odczuły utratę możliwości kontaktu z najbliższymi wynikającą choćby z zamknięcia granic – tłumaczy lekarz specjalista psychiatrii Elżbieta Grobecka kierownik Ośrodka Psychoterapii.

Dodajmy, że w trakcie rozmowy telefonicznej specjalista przeprowadza wstępną diagnozę. W razie potrzeby wskazuje także dalszą ścieżkę postępowania. Może np. zalecić konsultację psychiatryczną lub przeprowadzenie rozpoznania pod kątem ewentualnej terapii.

Dla wielu osób obecna sytuacja wiąże się z koniecznością trudnej adaptacji do nowych warunków i ogromnym obciążeniem psychicznym. Skutkiem pandemii może być znaczący wzrost zapadalności na zaburzenia psychiczne. Jednym z czynników za to odpowiedzialnych jest izolacja społeczna i związany z nią przewlekły stres związany z możliwością utraty pracy i ograniczenia bezpośrednich kontaktów. Z koniecznością pozostawania w domach wiąże się także mniejsza możliwość podejmowania aktywności ruchowej, co też ma wpływ na dobrostan psychiczny.

Dlatego specjaliści spodziewają się większej zapadalności na zaburzenia lękowe, a także zaburzenia psychosomatyczne i depresję. Problemem związanym z obecną sytuacją jest także częstsze sięganie po alkohol i inne substancje psychoaktywne, w celu doraźnego radzenia sobie z pogorszeniem stanu psychicznego. W dłuższym okresie może to prowadzić do zwiększenia rozwoju uzależnień. W Ośrodku Psychoterapii CZT prócz Oddziału Dziennego Psychiatrii funkcjonują także poradnie: psychologiczna, zdrowia psychicznego, leczenia uzależnień i terapii uzależnień oraz i współuzależnień od alkoholu, a także Zespół Leczenia Środowiskowego.


Skip to content