fbpx

Szczegóły Diety Mamy!

 

Jak informowaliśmy nasz Szpital przystąpił do pilotażowego programu “Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

 

 

  • Od Pacjentki biorącej udział w programie wymagane jest jedynie podpisanie oświadczenia wyrażającego zgodę na udział w programie. Pacjentka nie ponosi żadnych kosztów związanych z realizacja Programu. Do Programu włączane są tylko pacjentki, które korzystają z diety podstawowej.

 

Dietetyk

 

  • Podczas hospitalizacji w naszym szpitalu pacjentki w ramach Programu mogą skontaktować się z dietetykiem. Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej należy zgłosić pielęgniarce/położnej oddziału lub skontaktować się bezpośrednio z dietetykiem pod  numerem : 14 6535203, w godzinach od 8. 00 do 15.00, w dni robocze.

 

Konsultacje z dietetykiem odbywają się  we środy w godzinach  9. 00 – 12. 00 oraz w piątki w godzinach 10. 00 – 13.00 .  W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość konsultacji w inne dni tygodnia po wcześniejszym zgłoszeniu.

 

  • Informujemy również, że pacjentki w ramach Programu mają możliwość zgłaszania uwag pozytywnych oraz negatywnych dotyczących serwowanych posiłków bezpośrednio do dietetyka (dietetyk@czt.com.pl) oraz do personelu medycznego oddziału. Pod tym adresem mailowym możliwa jest również konsultacja dietetyczna po wyjściu ze szpitala przez okres 2 miesięcy.

 

  • W dniu wypisu pacjentki otrzymują ankietę z prośbą o jej wypełnienie. Ankieta z uwagami jest przekazana dietetykowi.

 

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

  • Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: ncez.pl

 

W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki mogą również uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: www.poradnia.ncez.pl