ZAPYTANIA OFERTOWE

W październiku 2012r. podpisano z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie umowę o dofinansowanie projektu pt: „W trosce o Ciebie – Doskonalenie kadr Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.”

Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2012 – 30.04.2014

CELEM głównym projektu jest doskonalenie strategicznych obszarów działalności Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. poprzez rozwój kompetencji pracowników, w tym: kierownictwa, personelu medycznego oraz administracyjnego, w ramach pełnionych przez nich funkcji

Projekt zakłada przeszkolenie 104 pracowników Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.

Szczegóły związane z rekrutacją pracowników do projektu znajdują się w poniższych dokumentach:

  • ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU z dnia 01.10.2012 – pobierz:

W ramach ww. projektu nasi pracownicy wezmą udział w szkoleniach i kursach realizowanych w podziale na poniższe bloki i moduły:

  • BLOK 1: Rozwój kompetencji Kadry medycznej

Moduł I Zadowolony pracownik = Zadowolony pacjent (Szkolenia interpersonalne)

Moduł II: Profesjonalna kadra medyczna (Szkolenia prawne)

Moduł III: Profesjonalna kadra medyczna (Szkolenia zawodowe)

Moduł IV: Profesjonalna kadra medyczna (Szkolenia językowe)

  • BLOK 2: Rozwój kompetencji Kadry kierowniczej

Moduł I: Skuteczny menedżer (szkolenia interpersonalne)

Moduł II: Skuteczny menedżer (Szkolenia prawne)

Moduł III: Skuteczny menedżer (szkolenia z zarządzania placówką i personelem)

Moduł IV: Skuteczny menedżer (Szkolenia językowe)

  • BLOK 3: Rozwój kompetencji Kadry administracyjnej

Moduł I: Profesjonalna kadra administracyjna (szkolenia interpersonalne)

Moduł II: Profesjonalna kadra administracyjna (Szkolenia prawne)

Moduł III: Profesjonalna kadra administracyjna (Szkolenia językowe)

Zajęcia prowadzone są:

  • w naszej siedzibie, w  odpowiednio przystosowanych salkach szkoleniowych, w tym:

– kursy językowe: w dni robocze,

– pozostałe szkolenia: w dni robocze i weekendy,

  • wg autorskich programów dopasowanych do potrzeb uczestników projektu.

Każdy uczestnik otrzymuje wyżywienie (za wyjątkiem uczestników kursów językowych) oraz materiały szkoleniowe, segregator i długopis.

Warunkiem ukończenia udziału w projekcie jest uczestnictwo w min. 80% czasu trwania każdego szkolenia (zgodnie z indywidualną ścieżką szkoleniową) i podejście do pre- i posttestów danego szkolenia.

Informacja o zrealizowaniu celów projektu poprzez osiągnięcie założonych wskaźników zostanie opublikowana na naszej stronie WWW po zakończeniu projektu.

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Więcej informacji na temat Funduszy Unii Europejskiej, w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki znajdą Państwo na:

www.efs.gov.pl

www.wup-krakow.pl