Opis Projektu:

Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczyna realizację projektu „Profilaktyka raka jelita grubego – szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego oraz liczby wykonanych kolonoskopii osób w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych w powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim oraz mieście Tarnów.
Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie działań informacyjno – edukacyjnych na spotkaniach, które będą organizowane raz w miesiącu w danym powiecie oraz w punkcie multimedialnej platformy edukacyjnej, która będzie zlokalizowana w Centrum Zdrowia Tuchów przy ul. Szpitalnej 1. Ponadto cyklicznie będą się pojawiać informacje w mediach i prasie, a także zostanie wydana autorska publikacja na temat profilaktyki raka jelita grubego. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie będą realizowane z zachowaniem zasady równości szans (kobiety i mężczyźni) oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu jest zasada pierwszeństwa dla osób niepełnosprawnych oraz zamieszkujących gminy, które zostały zaliczone do tzw. „białych plam”.

Osoby, które wykonają badania kolonoskopowe otrzymają zwrot kosztów dojazdu na badanie i z powrotem, a także organizowany będzie transport zbiorowy BUS-em w przypadku osób samotnych, nieposiadających samochodu prywatnego, braku połączenia autobusowego lub w przypadku znacznej niepełnosprawności.

W ramach projektu 1300 osób otrzyma bezpośrednie wsparcie w formie działań informacyjno – edukacyjnych oraz 1000 osób weźmie udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego, w tym 300 osób otrzyma pełne bezpłatne znieczulenie jako wsparcie do wykonania badania kolonoskopowego.

Regulamin dla uczestnika projektu pt. “Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa dla mieszkańców Małopolski”

Regulamin uczestnictwa do pobrania:

pdf-icon

 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania:

pdf-icon

 

 

Deklaracja uczestnictwa do pobrania:

pdf-icon

 

 

Ogłoszenie nr 14 z dnia 16.02.2018 r.

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywania znieczuleń do badań konoskopowych  w okresie od marca 2018 do kwietnia 2019 w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”

Zapytanie ofertowe 14/RPMP8.6.2/17 z dn. 16.02.2018

 

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 1

pdf-icon

docx-icon

 

 

Załącznik nr 2

pdf-icon

docx-icon

 

 

 

Ogłoszenie nr 13 z dnia 09.06.2017 r.

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na wybór prelegentów radiowych i telewizyjnych  tj.: A. PROFESORA NAUK MEDYCZNYCH,  B. EKSPERTÓW,  C. STATYSTÓW do realizacji audycji radiowych i programów telewizyjnych w ramach projektu pt. „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”

Zapytanie ofertowe 13/RPMP8.6.2/17 z dn. 9.06.2017

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 1

pdf-icon

docx-icon

 

 

Załącznik nr 2

pdf-icon

docx-icon

 

 

 

Ogłoszenie nr 12 z dnia 09.06.2017 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy na opracowanie merytoryczne materiału do publikacji autorskiej na temat profilaktyki raka jelita grubego w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”
Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: NR 7/RPMP8.6.2/17 z dnia 26.05.2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Profesor dr hab. Paulin Moszczyński.

Ogłoszenie nr 11 z dnia 09.06.2017 r.

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert nacałościowe opracowanie graficzne wraz z okładką, przygotowanie składu, redakcja i korekta językowa, nadanie numeru ISBN oraz druk i oprawa publikacji autorskiej na temat profilaktyki raka jelita grubego.
Zapytanie ofertowe 11/RPMP8.6.2/17 z dn. 09.06.2017

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 1

pdf-icon

docx-icon

 

 

Załącznik nr 2

pdf-icon

docx-icon

 

 

 

Ogłoszenie nr 10 z dnia 09.06.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na produkcję i emisję w lokalnym radiu 88 programów informacyjnych  na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”.

Zapytanie ofertowe z dn. 09.06.2017 o nr: ZO NR 10/RPMP8.6.2/17

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 1

pdf-icon

docx-icon

 

 

Załącznik nr 2

pdf-icon

docx-icon

 

 

 

Ogłoszenie nr 9 z dnia 02.06.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na publikację 22 ogłoszeń dotyczących profilaktyki raka jelita grubego w czterech portalach WWW o zasięgu co najmniej lokalnym (obejmujący powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski oraz miasto Tarnów) na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”.

Zapytanie ofertowe z dn. 02.06.2017 o nr: ZO NR 9/RPMP8.6.2/17

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 1

pdf-icon

docx-icon

 

 

Załącznik nr 2

pdf-icon

docx-icon

 

 

 

Ogłoszenie nr 8 z dnia 02.06.2017 r.

Informacja o wyborze Dostawcy materiałów promocyjno-edukacyjnych na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w okresie od czerwca  2017 do marca 2019 w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: NR 6/RPMP8.6.2/17 z dnia 23.05.2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Studio ZYGZAK Grzegorz Zieliński

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

 

Ogłoszenie nr 7 z dnia 02.06.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na publikację 8 ogłoszeń dotyczących profilaktyki raka jelita grubego w czterech periodykach dystrybuowanych w południowej części powiatu tarnowskiego na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”.

Zapytanie ofertowe z dn. 01.06.2017 o nr: ZO NR 8/RPMP8.6.2/17

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 1

pdf-icon

docx-icon

 

 

Załącznik nr 2

pdf-icon

docx-icon

 

 

 

Ogłoszenie nr 6 z dnia 26.05.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na opracowanie merytoryczne materiału do publikacji autorskiej na temat profilaktyki raka jelita grubego w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”

Zapytanie ofertowe z dn. 26.05.2017 o nr: 7/RPMP8.6.2/17

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 1

pdf-icon

docx-icon

 

 

Załącznik nr 2

pdf-icon

docx-icon

 

 

 

Ogłoszenie nr 5 z dnia 24.05.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na wydruk i dostawę materiałów promocyjno-edukacyjnych na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w okresie od czerwca  2017 do marca 2019 w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”

Zapytanie ofertowe z dn. 23.05.2017 o nr: ZO NR 6/RPMP8.6.2/17

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 1

pdf-icon

docx-icon

 

 

Załącznik nr 2

pdf-icon

docx-icon

 

 

Ogłoszenie nr 4 z dnia 24.05.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie do realizacji spotkań informacyjno – edukacyjnych  w okresie od czerwca  2017 do marca 2019 w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”

Zapytanie ofertowe 4/RPMP8.6.2/17 z dn. 24.05.2017

pdf-icon

 

Załącznik nr 1

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 2

pdf-icon

 

 

 

Ogłoszenie nr 3 z dnia 19.05.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań konoskopowych oraz wykonywania znieczuleń do badań konoskopowych  w okresie od maja  2017 do lutego 2019 w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”

Zapytanie ofertowe 3/RPMP8.6.2/17 z dn. 19.05.2017

pdf-icon

 

Załącznik nr 1

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 2

pdf-icon

 

 

 

Ogłoszenie nr 2 09.05.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym polegającym na wysyłce 25000 listów z materiałami informacyjno-edukacyjnymi w okresie od czerwca 2017 do lutego 2019 w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”

Zapytanie ofertowe 2/RPMP8.6.2/17 z dn. 09.05.2017

pdf-icon

docx-icon

 

 

wymagane dokumenty:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy:

pdf-icon

docx-icon

 

 

Zaproszenie nr 1 04.05.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców małopolski„

Zaproszenie:
pdf-icon

 

 

Zapytanie ofertowe 1/RPMP8.6.2/17 z dn. 04.05.2017

pdf-icon

docx-icon

 

 

 

Dokumenty potrzebne do składania ofert:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy:

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 2 – Umowa:

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych zamowień:

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 4 – Wykaz pracowników nadzoru:

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 5 – Wykaz sprzętu:

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 6 – Zakres inwestycji:

pdf-icon

 

 

Załącznik nr 7 – Projekt budowlany:

pdf-icon