DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W WIERZCHOSŁAWICACH – TWOJA DROGA DO ZDROWIA

ddom-125x180Opis Projektu:

Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczyna realizację projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach – Twoja droga do Zdrowia” . Jego celem jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej minimum 90 spośród 100 osób niesamodzielnych, które zostaną objęte wsparciem. Zdecydowaną większość w tej grupie stanowić będą seniorzy w wieku ponad 65 lat. Chodzi o mieszkańców powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i bocheńskiego oraz samego Tarnowa.

Zaplanowane działania będą obejmować przygotowanie uczestników programu oraz ich opiekunów do kontynuacji opieki, w tym do życia z niepełnosprawnością. Do 30.11.2016 w Wierzchosławicach, na piętrze tamtejszego Ośrodka Zdrowia, utworzony zostanie Dzienny Dom Opieki Medycznej. Będzie on działał zgodnie z wymaganiami tak zwanego standardu pierwszego. Następnie od 1 grudnia 2016 r. do końca maja 2018 r. DDOM będzie świadczył usługi prozdrowotne na bazie 15 miejsc opieki nad osobami zależnymi. W sumie uczestnikami projektu będzie 100 osób niesamodzielnych. Większość – 60osób – będą stanowić kobiety.

Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach – Twoja droga do Zdrowia” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Wartość projektu wynosi:1 072 516,50PLN, z czego wkład Funduszy Europejskich to: 999 934,66 PLN. Prócz utworzenia 15 zdeinstytucjonowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w Dziennym Domu Opieki Medycznej rezultatem realizacji programu będzie także odpowiednie przygotowanie uczestników do samoopieki oraz do życia z własną niepełnosprawnością. Projekt ułatwi ponadto godzenia życia zawodowego z rodzinnym u co najmniej 90 % opiekunów osób niesamodzielnych. Warunki realizacji zadania będą na bieżąco monitorowane. Analiza opinii uczestników projektu lub ich opiekunów pozwoli na wyciągnie wniosków dotyczących planowania kolejnych działań tego typu w przyszłości.

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstanie pod adresem Wierzchosławice 39B, nabór do projektu zostanie uruchomiony 02.11.2016r.

 

8. Ogłoszenie 11.10.2016 – informacja o wyborze dostawcy urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu pn. “Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach – Twoja droga do zdrowia”

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: ZO03/EFS-5.2/16 z dn. 20.09.2016 r. oraz

nr: ZO04/EFS-5.2/16 z dn. 20.09.2016 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Stolarski Stanisław Karaś

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

 

7. Ogłoszenie 07.09.2016:

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Oferentów do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert dotyczącym wyboru personelu medycznego w ramach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej tj.
1. LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ
2. LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE GERIATRII
3. PSYCHOLOGA
4. DIETETYKA
5. LOGOPEDY
6. FARMACEUTY

 

zapytanie ofertowe z dn. 07.09.2016 o nr: ZO05/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy:

,

 

załącznik nr 2 – Formularz CV:

,

 

 

6. Ogłoszenie 04.10.2016 r. – wydłużenie terminu realizacji zamówień

Informujemy, iż ulega zmianie termin realizacji przedmiotu zamówień zgodnie z:

  1. Zapytanie ofertowe nr: ZO03/EFS-5.2/16 z dn. 20.09.2016 – Pkt. 4.1 z 14 dni na 21 dni
  2. Zapytanie ofertowe nr: ZO04/EFS-5.2/16 z dn. 20.09.2016 – Pkt. 4.1 z 14 dni na 21 dni

 

5. Ogłoszenie 30.09.2016 – informacja o wyborze dostawcy urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu pn. “Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach – Twoja droga do zdrowia”

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: ZO02/EFS-5.2/16 z dnia 08.09.2016 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Technomex Sp. z o.o.

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

 

4. Ogłoszenie 28.09.2016:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zakup i dostawę urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu pn. “Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach – Twoja droga do zdrowia” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dn 12.09.2016 o nr: ZO02/EFS-5.2/16 zostaje przesunięte z dnia 28.09.2016 na 30.09.2016

3. Ogłoszenie 20.09.2016:

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na zakup i dostawę urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu pn. “Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach – Twoja droga do zdrowia”.

zapytanie ofertowe z dn. 20.09.2016 o nr: ZO03/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy:

,

 

 

 

załącznik nr 2 – Wykaz mebli:

,

 

 

 

zapytanie ofertowe z dn. 20.09.2016 o nr: ZO04/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy:

,

 

 

 

załącznik nr 2 – Specyfikacja i parametry zabudowy:

,

 

 

 

2. Ogłoszenie 12.09.2016:

 

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na zakup i dostawę urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu pn. “Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach – Twoja droga do zdrowia”.

 

 

zapytanie ofertowe z dn 12.09.2016 o nr: ZO02/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy:

,

 

 

 

załącznik nr 2 – Wykaz sprzętu:

,

 

 

 

1. Zaproszenie 06.07.2016:

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wziecia udziału w organizowanym konkursie ofert na wykonanie robót budowlanych pn. “Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach – Twoja droga do zdrowia”.

Ogłoszenie nr 2 29.07.2016 – informacja o wyborze wykonawcy robót budowlanych:

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr ZO1/EFS-5.2/16 z dnia 30.06.2016r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Remontowo-budowlany “GOTEL” Paweł Bigos otrzymując najwyższą ilość punktów.

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

Ogłoszenie nr 3 28-09-2016

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zakup i dostawę urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu pn. “Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach – Twoja droga do zdrowia” zgodnie z zapytaniem ofertowym z dn 12.09.2016 o nr: ZO02/EFS-5.2/16 zostaje przesunięte z dnia 28.09.2016 na 30.09.2016

Ogłoszenie nr 1 07.07.2016 – zmiana terminu składania ofert:

Zapytanie ofertowe z dnia: 30.06.2016:

 

Dokumenty potrzebne do składania ofert:

 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy:

Załącznik nr 2 – Umowa:

 

Załącznik nr 3 – Wykaz robót budowlanych:

Załącznik nr 4 – Wykaz pracowników:

Załącznik nr 5 – Wykaz sprzętu:

Załącznik nr 6 – Rzut pomieszczeń:

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót: