„CHIRURGIA JEDNEGO DNIA, NOWA INWESTYCJA ZMIERZAJĄCA DO POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW SP. Z O.O. POPRZEZ OFEROWANIE NOWYCH USŁUG”

Projekt został podzielony na dwa zadania:

 1. Chirurgia jednego dnia
 2. Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna

W dniu 07.12.2009 podpisano Umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na realizację inwestycji pn.„Chirurgia Jednego Dnia, nowa inwestycja zmierzająca do poprawy konkurencyjności CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW Sp. z o.o. poprzez oferowanie nowych usług” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operayjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy, Dzialanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie.

02.09.2009r.

Złożono wniosek o zmianę pozwolenia na budowę do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Tarnowie w związku z opracowaniem Projektu Budowlanego Zamiennego  na realizację zadania „Chirurgia jednego dnia”

18.01.2010r.

Rozesłano zaproszenia do firm budowlanych w sprawie możliwości składania ofert na realizacje zadania „Chirurgia jednego dnia” oraz zamieszczono na stronie internetowej informacje dotyczące warunków składania ofert.

25.02.2010r.

Zawarto umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Chirurgia jednego dnia” pomiędzy firmami Centrum Zdrowia Tuchów Sp z o.o. i ZWRI Sp. z o.o.

01.03.2010r.

Rozpoczęto roboty budowlane w ramach zadania „Chirurgia jednego dnia”.

22.04.2010r.

Rozesłano zaproszenia do firm budowlanych w sprawie możliwości składania ofert na realizacje zadania „Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna” oraz zamieszczono na stronie internetowej informacje dotyczące warunków składania ofert.

01.08.2010r.

Zawarto umowę na realizację robót budowlanych w ramach zadania „Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna” pomiędzy firmami Centrum Zdrowia Tuchów Sp z o.o. i Zakładem Remontowo – Budowlanym „GOTEL”

15.11.2010r.

Zakończono roboty instalacyjno – budowlane objęte dokumentacją projektową oraz umową w ramach zadania „Chirurgia Jednego Dnia”.

23.11.2010r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dokonał kontroli pomieszczeń objętych zadaniem „Chirurgia jednego dnia” dopuszczając pomieszczenia do użytkowania.

16.12.2010r.

Zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tanowie zakończenie robót budowlanych.

24.12.2010r.

Zakończono roboty instalacyjno – budowlane objęte dokumentacją projektową oraz umową w ramach zadania „Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna”.

20.01.2011r.

W dniu 20 stycznia 2011 r. od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Centrum Zdrowia Tuchów uzyskało pozwolenie na użytkowanie budynku i pomieszczeń remontowanych w ramach zadania pn. „Chirurgia jednego dnia” realizowane w ramach wniosku o dofinansowanie pn.„Chirurgia Jednego Dnia, nowa inwestycja zmierzająca do poprawy konkurencyjności CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW Sp. z o.o. poprzez oferowanie nowych usług”

W ramach realizacji  projektu  współfinansowanego ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zakupiony został niżej wymieniony sprzęt, aparatura i oprogramowanie:

 1. przewoźny śródoperacyjny aparat rentgenowski z ramieniem C – aparat rentgenowski 
 2. aparat do znieczulania wraz z monitorowaniem czynności życiowych i wentylacyjnych
 3. respirator stacjonarno – transportowy
 4. monitor anestozjologiczny z monitorowaniem czynności życiowych w sali operacyjnej
 5. kolumna anestezjologiczna
 6. kolumna chirurgiczna
 7. monitor funkcji życiowych sali pooperacyjnej
 8. pompa infuzyjna
 9. defibrylator
 10. stół operacyjny wraz z przystawką do stołu operacyjnego
 11. lampa bezcieniowa sufitowa
 12. łóżka Sali wybudzeniowej (2 szt.)
 13. materace i maty przeciwodleżynowe (3 szt.)
 14. system ogrzewania pacjenta
 15. zestawy panelowe (2 szt.)
 16. wózek transportowy
 17. diatermia chirurgiczna
 18. ssak
 19. sterylizator
 20. kompresor medyczny
 21. negatoskpop
 22. zestaw mebli medycznych – meble związane bezpośrednio z zbiegiem operacyjnym.
 23. zestaw mebli nie medycznych – meble do pomieszczeń poza salą operacyjną takie jak szafy, biurka, krzesła niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania oddziału Chirurgia Jednego Dnia. Jest to specjalny zestaw mebli ze stali nierdzewnej wykorzystywany tylko na oddziałach chirurgicznych
 24. artroskop ze źródłem światła
 25. wiertarka ortopedyczna
 26. wysoce specjalistyczne urządzenie wentylacyjno – klimatyzacyjne wraz z zestawem filtrów.
 27. agregat prądotwórczy z automatycznym rozruchem o mocy 110 kVA.
 28.  tomograf komputerowy 16-rzędowy ze strzykawką automatyczną i nagrywarką CD oraz  wywoływarką do zdjęć.
 29. System RIS (Radiological Information System)
 30. System PACS (Picture Archiving and Communications System)
 31. Integracja Systemu RIS / PACS z oprogramowaniem Infomedica
 32. System Infomedica – oprogramowanie do obsługi pacjentów, gabinetów lekarskich i rejestracji
 33. System Infomedica – oprogramowanie do obsługi laboratorium analitycznego, System Infomedica – oprogramowanie do obsługi oddziały szpitalnego
 34. System Infomedica – oprogramowanie do obsługi pracowni RTG, pracowni USG, pracowni endoskopii
 35. System Infomedica – oprogramowanie do internetowej obsługi kontrahentów i pacjentów
 36. System Infomedica – oprogramowanie do zarządzania szpitalem

 

Wielka majówka Centrum Zdrowia Tuchów jest jednocześnie uroczystym uwieńczeniem – zrealizowanego z wielkim sukcesem – projektu inwestycyjnego pod nazwą: „Chirurgia Jednego Dnia, nowa inwestycja zmierzająca do poprawy konkurencyjności CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW Sp. z o.o. poprzez oferowanie nowych usług” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operayjnego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy, Dzialanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP.

Inwestycja ta doprowadziła do wzmocnienia aktywności gospodarczej i konkurencyjności Centrum Zdrowia Tuchów oraz przyczyniła się do wzrostu aktywności marketingowej firmy poprzez promocję marki Centrum Zdrowia Tuchów. Dzięki projektowi CZT może jeszcze lepiej zadbać o zdrowie swoich pacjentów – m.in. mieszkańców Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tuchów oferując im dostępność do szerokiego wachlarza nowych usług medycznych.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Zdjęcia ze zrealizowanej inwestycji.