logo_czs
Projekt „Centrum Zdrowia Seniora – W trosce o Ciebie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 OŚ PRIORYTETOWA REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 usługi społeczne i zdrowotne w regionie; typ projektu: e. rozwój opieki długoterminowej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
NR: RPMP.09.02.01-12-0008/18.

Coraz więcej osób to seniorzy. Według ankiet GUS co trzecia osoba powyżej 65. roku życia ma ograniczenia związane z wykonywaniem tak prostych czynności jak wstawanie, toaleta, ubieranie się czy jedzenie. Potrzebne są zatem działania zapewniające pomoc osobom starszym w codziennym życiu. Z tego powodu Centrum Zdrowia Tuchów tworzy Centrum Zdrowia Seniorów w Wierzchosławicach.
W sierpniu 2018 r rozpoczęły się prace adaptacyjne w pomieszczeniach miejscowego Ośrodka Zdrowia, zajmowanych wcześniej przez Dzienny Dom Opieki Medycznej. Kwalifikacja rusza we wrześniu.
W sumie placówka zaoferuje pacjentom 20 miejsc pobytu dziennego.

Celem działań jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej podopiecznych mieszkańców powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego oraz samego Tarnowa. Na przyjęcie mogą liczyć osoby, które w ostatnim roku leczyły się w szpitalu, a ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki. Placówka będzie jednak także spełniała rolę profilaktyczną. Oznacza to, że przyjmowani będą również pacjenci, zagrożeni hospitalizacją w najbliższym czasie. Dla podopiecznych, którzy nie będę w stanie sami czy przy pomocy rodziny dojeżdżać do Centrum zorganizowany zostanie dojazd pojazdem przystosowanym dla niepełnosprawnych. Pacjenci na czas pobytu w placówce będą mieć także zapewnione wyżywienie.
Założono, że w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania Centrum Zdrowia Seniorów przyjmie 230 podopiecznych. W związku ze strukturą demograficzną nieco więcej pacjentów mają stanowić kobiety. Blisko 70 osób ma w tym czasie skorzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, który będzie wypożyczać Centrum Zdrowia Seniora. Chodzi o balkoniki, chodziki czy kule, ale też łóżka rehabilitacyjne ze sterowaniem elektrycznym oraz materace przeciwodleżynowe.

W samym Centrum podopieczni będą mieć zapewnioną opiekę wielu specjalistów z lekarzem geriatrą na czele. Będą też korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych. Prócz sprzętów wykorzystywanych już wcześniej w Wierzchosławicach w Dziennym Domu Opieki Medycznej pojawi się także nowe wyposażenie. Na potrzeby Centrum zakupione zostały np. laser wysokoenergetyczny, aparat do terapii falą uderzeniową i fotel masujący. Zestawy do teleopieki pomogą w całodobowo świadczonej pomocy i nadzorze pielęgniarskim.

Aby utrwalić efekty pracy placówki podopieczni będą mogli liczyć na porady fizjoterapeutów. Podczas wizyt domowych już po pobycie w Centrum specjaliści ci będą także pomagać w prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych. Przez pół roku po pobycie w Centrum prowadzony będzie monitoring rezultatów. Personel podczas rozmów telefonicznych sprawdzał będzie stan zdrowia byłych podopiecznych.
Ponadto 30 osób objętych zostanie wsparciem w postaci Domowej Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej. Prócz dni roboczych raz w miesiącu placówka będzie czynna także w sobotę, a dwa razy w tygodniu pacjenci będą mogli pozostawać w niej nieco dłużej.

Projekt utworzenia Centrum Zdrowia Seniorów uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie ponad 4 mln 817 zł.

Regulamin uczestnictwa:

pdf-icon

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do Dziennego Domu Opieki:
pdf-icon

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do pielęgniarskiej opieki długoterminowej:
pdf-icon

 

 

Dokumenty potrzebne do wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, ortopedycznego:
pdf-icon

 

 

 

Ogłoszenie nr 1 z dnia 30.08.2018 r.

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na świadczenie na zakup i dostawę mebli, na potrzeby wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wierzchosławicach

Zapytanie ofertowe RO1/RPOWM-0008/18 z dn. 30.08.2018

pdf-icon

 

 

 

pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 1

 

 

pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 2

 

 

pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 3

 

 

Ogłoszenie nr 2 z dnia 04.09.2018 r.

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert zakup i dostawę sprzętu komputerowego i sprzętu RTV na potrzeby wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wierzchosławicach.

Zapytanie ofertowe RO2/RPOWM-0008/18 z dn. 04.09.2018

pdf-icon
pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 1

 

 

pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 2

 

 

pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 3

 

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: RO2/RPOWM-0008/18 z dn. 04.09.2018 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

COMPACT D CHOLEWA SPÓŁKA JAWNA

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

 

 

Ogłoszenie nr 3 z dnia 04.09.2018 r.

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na zakup i dostawę sprzętu AGD na potrzeby wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wierzchosławicach

Zapytanie ofertowe RO3/RPOWM-0008/18 z dn. 04.09.2018

pdf-icon
pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 1

 

 

pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 2

 

 

pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 3

 

 

Informujemy , iż w wyniku postępowania nr. RO3/RPOWM-0008/18 z dn. 04.09.2018r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Compact D.Cholewa Spółka Jawna.

Z w.w firma zostanie podpisana stosowna umowa.

 

Ogłoszenie nr 4 z dnia 07.09.2018 r.

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na wykonanie i dostawę stolarki meblowej na potrzeby wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wierzchosławicach

Zapytanie ofertowe RO4/RPOWM-0008/18 z dn. 07.09.2018

pdf-icon
pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 1

 

 

pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 2

 

 

pdf-icon

docx-icon

Załącznik nr 3