Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc – POChP) – etap podstawowy:

 • adresaci – osoby powyżej 18 roku życia, palące papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP – w szczególności kobiety i mężczyźni pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, POChP lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc,
 • wykonujący – lekarz POZ, z możliwością udziału pielęgniarki .

Co obejmuje świadczenie ?:
1) W ramach poradnictwa antytytoniowego:

 • wywiad w kierunku oceny poziomu uzależnienia od tytoniu, pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi, badanie lekarskie, edukacja dotycząca skutków zdrowotnych palenia tytoniu (w tym, ryzyka zachorowania na POChP, chorób nowotworowych, chorób układu krążenia),
 • porada antytytoniowa z zaplanowaniem terapii odwykowej dla osób, które wykażą gotowość rzucenia palenia w ciągu najbliższych 30 dni,
 • prowadzenie terapii odwykowej, zgodnie z ustalonym z pacjentem, schematem postępowania.

2) W ramach diagnostyki i profilaktyki POChP:

 • poradnictwo antynikotynowe, zgodnie z zakresem opisanym w punkcie 1, oraz
 • badanie spirometryczne u osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia (przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia).

 

W przypadku niepowodzenia 30-dniowej terapii antynikotynowej przeprowadzonej w ramach etapu podstawowego, osoby ze średnim i wysokim stopniem motywacji do rzucenia palenia oraz kobiety palące w ciąży, mogą być kierowane do etapu specjalistycznego Programu, a w przypadku wykrycia badaniem spirometrycznym nieprawidłowości, do dalszej diagnostyki i leczenia. Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ. Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie.


Profilaktyka gruźlicy:

 • adresaci – Osoby dorosłe, zadeklarowane do pielęgniarki POZ, nie posiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym, w szczególności:
  • osoby, które miały bezpośredni kontakt z chorymi na gruźlicę
  • osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, uzależniony od substancji psychoaktywnych. Przy ocenie wieku należy brać pod uwagę jedynie rok urodzenia.
 • wykonujący – pielęgniarka POZ

Co obejmuje świadczenie ?:
1) Wywiad w kierunku gruźlicy, wypełnienie ankiety oraz edukację zdrowotną.

2) W przypadku osób z grupy największego zachorowania – przekazanie przez pielęgniarkę pisemnej informacji lekarzowi POZ wybranemu przez pacjenta o wynikach ankiety oraz     poinformowanie pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia.

 

Świadczenia dostępne są w dniach i godzinach pracy POZ. Terminy realizacji świadczeń ustalane są indywidualnie. Świadczenia udzielane są także w warunkach domowych.