78c136abfef7d28b8cbb7cba61f36c11Codziennie w Polsce z jego powodu umiera 28 osób. Nasz kraj odnotowuje najwyższą w Europie dynamikę wzrostu zachorowań. Liczba osób, które przegrywają walkę  z tym nowotworem jest zdecydowanie wyższa niż w Europie Zachodniej i Północnej. Rak jelita grubego należy do nowotworów najbardziej obarczonych śmiertelnością, zabierając każdego roku prawie 10,5 tys. Polaków. Walka z nim jest łatwiejsza dzięki Programowi badań przesiewowych w zakresie wykonywania badań kolonoskopowych. Jego realizację w połowie września rozpoczyna Centrum Zdrowia Tuchów. Już można się rejestrować na badania.

Ponieważ najważniejszym czynnikiem ryzyka raka jelita grubego jest wiek, a społeczeństwo szybko się starzeje liczba zachorowań także będzie rosła. Jak pokazuje statystyka skuteczność badań jest wysoka. Wykonanie jednej kolonoskopii między 50, a 65 rokiem życia zapobiega jednemu zgonowi  z powodu raka jelita grubego.  Właśnie pacjenci w tym wieku mogą się zapisywać na bezpłatne badania. Wystarczy zatelefonować pod numer 728 588 355.  Pacjentów w tym wieku na badania może także kierować lekarz rodzinny i podstawowej opieki zdrowotnej. Drugą grupę ryzyka, upoważnioną do bezpłatnej diagnostyki stanowią osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnych pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego. W obu tych grupach badanie kolonoskopowe, wykonywane jest raz na dziesięć lat.

Ponadto do wykonania kolonoskopii są upoważnione osoby w wieku 25 – 49 lat z rodzin, w których występuje dziedziczna postać choroby, czyli tak zwany zespół Lyncha. Warto podkreślić, że jeśli choroba zostanie wykryta w najwcześniejszym stadium  to odsetek wyleczonych wynosi 90-95 proc. W stadiach średnio zaawansowanych udaje się wyleczyć od 30 do 70 proc chorych, a w najbardziej zaawansowanych jedynie kilka procent.

Co istotne w przesiewowych badaniach populacyjnych można wykrywać chorobę w fazie najwcześniejszej czyli bezobjawowej. Umożliwiają one też zdiagnozowanie pierwszych zmian przedrakowych, czyli polipów, z których w ciągu lat może się rozwinąć nowotwór złośliwy. Dodatkową zaletą kolonoskopii jest to, że jeśli wykryje się polipy, to można je od razu usunąć. Badanie służy zatem  nie tylko diagnostyce  raka, ale też zmniejszeniu liczby nowych zachorowań. Po zabiegach osoby poddane kolonoskopii od razu otrzymują wynik badania.

81320b51498b851b42c8b3f5a9036d00

Zamieszczamy ankietę, z którą pacjent zgłasza się w dniu badania. Pacjent po wcześniejszym uzgodnieniu terminu badania otrzymuje bezpłatnie preparat do przygotowania się do kolonoskopii. Centrum Zdrowia Tuchów zapewnia bezpłatne znieczulenie.

Pobierz ankietę:

Przygotowanie do badania fortrans:

Przygotowanie do badania citrafleet:

Koordynatorem przesiewowych badań kolonoskopowych jest Monika Bąk, z którą można kontaktować się pod nr telefonu 728 588 355.