BADANIA PRENATALNE – jaki jest ich cel?

Każde badanie, które ma na celu ocenę zdrowia płodu, jest badaniem prenatalnym. Niesłusznie uważa się, że jest to badanie wyłącznie inwazyjne, które może powodować przykre konsekwencje.

W 97 procentach badania prenatalne pozwalają postawić wczesną diagnozę, a w wielu przypadkach zacząć leczenie w łonie matki. Część wad rozwojowych można bowiem z powodzeniem korygować operacyjnie. W innych sytuacjach możliwe jest przygotowanie się do porodu w ośrodku, w którym będzie możliwe rozpoczęcie leczenia natychmiast po porodzie.

Ze względu na fakt, że współczesna diagnostyka prenatalna opiera się na analizie badań biochemicznych i niezwykle starannie przeprowadzonej diagnostyce USG, ważne jest, by lekarze posiadali wysokie kwalifikacje do ich przeprowadzania. Powinny to podlegać właściwej kontroli zewnętrznej, związanej z corocznym audytem wyników. Zapewnia to organizacja FMF (Fetal Medicine Foundation). Warunki te spełniają doświadczeni specjaliści ginekolodzy położnicy lek. Ewa Baryła oraz dr nauk medycznych Artur Czekański z Centrum Zdrowia Tuchów, którzy posiadają także certyfikaty Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Badanie ultrasonograficzne między 11. a 14. tygodniem ciąży pozwala na ocenę wczesnej anatomii dziecka. Wyliczane jest ryzyko chorób genetycznych, a jeśli to konieczne, mama dostaje skierowanie na dodatkowe badania. USG w okresie od 18. do 22. tygodnia ciąży pozwala ocenić jak rozwija się mózg, kości czaszki, kończyny i organy wewnętrze dziecka. W okresie od 30. 32. tygodnia diagnostyka pozwala na ocenę ogólnego rozwoju dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem ośrodkowego układu nerwowego. Warto podkreślić, że badania prenatalne są bezpieczne dla dziecka i dla matki. Według opinii specjalistów ultrasonografia nie ma negatywnego wpływu na zdrowie dziecka, na wagę urodzeniową noworodków ani na wady nienarodzonych dzieci. Wykonanie badania prenatalnego pozwoli mamom zapewnić spokój podczas ciąży oraz ewentualny plan leczenia w sytuacji, kiedy okaże się on niezbędny.

KOMU PRZYSŁUGUJĄ BEZPŁATNE BADANIA?

W chwili obecnej Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi 2 programy badań prenatalnych:

  1. Dla kobiet powyżej 35 roku życia oraz dla kobiet poniżej 35 roku życia (w szczególnej sytuacji, patrz poniższe kryteria) – program badań prenatalnych finansowany przez NFZ
  2. Dla kobiet poniżej 35 roku życia (jeśli nie spełniają kryteriów programu finansowanego z NFZ, patrz poniższe kryteria) – program badań prenatalnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – „DOBRY POCZĄTEK – DIAGNOSTYKA PRENATALNA I OPIEKA NAD DZIEĆMI DO 7 ROKU ŻYCIA”


OBA PROGRAMY DOSTĘPNE SĄ BEZPŁATNIE
(warunkiem włączenia do każdego z badań jest spełnienie określonych kryteriów):

PROGRAM I | NFZ
dla kobiet powyżej 35 roku życia oraz dla kobiet poniżej 35 roku życia (w szczególnej sytuacji)
PROGRAM II | DOBRY POCZĄTEK
dla kobiet poniżej 35 roku życia (jeśli nie spełniają kryteriów programu finansowanego z NFZ, patrz poniższe kryteria)

  • ZAKŁADKA BADANIA PRENATALNE – NFZ

>BADANIA PRENATALNE – NFZ

  • ZAKŁADKA BADANIA PRENATALNE – DOBRY POCZĄTEK

>BADANIA PRENATALNE – DOBRY POCZĄTEK