Centrum Zdrowia Tuchów jest obecnie największym ośrodkiem medycznym działającym w podregionie tarnowskim. Spółka świadczy szeroki zakres usług medycznych obejmujący podstawową opiekę zdrowotną, specjalistyczną opiekę ambulatoryjną, lecznictwo szpitalne, diagnostykę, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, leczenie stomatologiczne, programy profilaktyczne oraz rehabilitację leczniczą. Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi działalność leczniczą w 12 lokalizacjach. Głównym miejscem udzielenia świadczeń jest Tuchów, gdzie zlokalizowane są m.in. 4 oddziały szpitalne tj. Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neonatologiczny i Oddział Chirurgii Jednego Dnia oraz Dąbrowa Tarnowska. Spółka prowadzi tam Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Neonatologiczny oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. CZT służy także pomocą kilkunastu poradni specjalistycznych oraz nowoczesnym zespołem pracowni analitycznych i diagnostycznych.

Jesteśmy pionierem i wyznaczamy standardy współpracy z personelem (lekarze, pielęgniarki i położne) spoza UE tworząc miejsca pracy przyjazne lekarzom/pielęgniarkom/ położnym i zapewniając atrakcyjne wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę.

Zapraszamy do współpracy!!!

Oferujemy pracę dla lekarzy/pielęgniarek/położnych w naszych Oddziałach Szpitalnych oraz Poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i Poradniach specjalistycznych.

Zapraszamy do kontaktu zarówno specjalistów jak i osoby bez doświadczenia. Wymagamy znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym sporządzenie dokumentacji medycznej (nie ma wymogu certyfikatu ani egzaminu).

Oferujemy Państwu nieodpłatne  wparcie w formalnościach pozwalających uzyskać prawo wykonywania zawodu. Wszystkie formalności możemy procedować w Państwa imieniu  w ramach udzielonego pełnomocnictwa (wzór poniżej). Docelowo oferujemy wsparcie w relokacji oraz aklimatyzacji w Polsce m.in.: pomoc w znalezieniu mieszkania, szkoły, przedszkola, nauki języka polskiego.

Współpraca na proponowanych przez Nas warunkach umożliwia przyjazd do Polski, legalną pracę w zawodzie lekarza i legalny pobyt bez konieczności nostryfikacji dyplomu i zdawania egzaminów ze znajomości języka polskiego.

Procedura uzyskania prawa zawodu w Polsce przy wsparciu Centrum Zdrowia Tuchów:

  1. Analiza sytuacji zawodowej personelu medycznego i wybór najkorzystniejszej procedury uzyskania prawa wykonywania zawodu w Polsce
  2. Wstępne ustalenie docelowych warunków zatrudnienia / współpracy: miejsca pracy oraz warunków finansowych.
  3. Udzielenie nieodpłatnego pełnomocnictwa dyrekcji Szpitala do uzyskania zgód i formalności
  4. Przekazanie CZT niezbędnych dokumentów na podstawie przekazanej listy
  5. Przygotowanie i przesłanie wniosku do Ministerstwa Zdrowia. Lekarz/ pielęgniarka/położna ma wgląd w przygotowane dokumenty i zatwierdza je przed wysłaniem.
  6. Uzyskanie decyzji Ministerstwa Zdrowia i wpis na listę samorządu lekarskiego / pielęgniarskiego.
  7. Zawarcie umowy o pracę. Rozpoczęcie zatrudnienia na warunkach określonych w decyzji Ministerstwa określającej zakres uprawnień lekarza.

Link  z pełnomocnictwem

Uwaga! Oferujemy bezpłatne wsparcie wyłącznie w celu uzyskania zgody na pracę w  CZT.

Dane kontaktowe:

Dział Kadr Płac i Szkoleń

Tel. 784 960 307
Tel. 14 653 52 26


Zostaw wiadomość