fbpx

Powrót dzieci i młodzieży do szkół, po przerwie trwającej od marca, to także praktyczny test dla nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego młodych ludzi. W sytuacjach trudnych na pomoc mogą oni liczyć blisko miejsca zamieszkania. W powiecie tarnowskim Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży uruchomiło Centrum Zdrowia Tuchów.

Stworzenie sieci takich ośrodków to odpowiedź na pogarszającą się kondycję psychiczną młodych ludzi. Mają z nich korzystać uczniowie, którzy borykają się z różnymi zaburzeniami zarówno zachowania, jak i emocjonalnymi, ale nie wymagają interwencji psychiatry. W Ośrodku, bez skierowania, blisko miejsca zamieszkania, otrzymują oni pomoc ekspercką psychologa, psychoterapeuty  czy terapeuty środowiskowego

Wsparcie jest udzielane w ramach świadczeń ambulatoryjnych lub wizyt i porad domowych. Umożliwia to zapewnienie pacjentom maksimum komfortu oraz poczucia bezpieczeństwa. Mogą z niego korzystać dzieci i młodzież, która jest objęta obowiązkiem szkolnym i nauki oraz kształcący się w szkołach ponadpodstawowych, do ukończenia 21. roku życia. Ośrodek pomaga także ich rodzinom lub opiekunom prawnym.

Wyjątkowa atmosfera naszego Ośrodka sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa, komfortu i wzajemnego zrozumienia. Stawiamy na indywidualne podejście do każdego pacjenta, oparte o najwyższe standardy pracy terapeutycznej – mówi psycholog Małgorzata Dąblewska z Ośrodka.

Specjaliści pracujący w naszym Ośrodku wspomagają w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, których doświadczają młodzi ludzie, aby dzieci mogły je lepiej zrozumieć i poradzić sobie z nimi. Nasi pacjenci otrzymują wsparcie emocjonalne, pomagamy im w rozwiązywaniu konfliktów, np. z rówieśnikami, rodzicami, w rozumieniu uczuć i problemów, których doświadczają, oraz uczymy nowych rozwiązań wobec pojawiających się problemów. Świadczymy również pomoc rodzinom w zakresie poprawy komunikacji, rozwiązywaniu problemów rodzinnych, zrozumieniu i radzeniu sobie ze szczególnymi sytuacjami rodzinnymi – dodaje ekspert OŚOPiP.

Prócz zdiagnozowania problemu, specjaliści zajmują się szukaniem rozwiązań, pomocą oraz współpracą z opiekunami, szkołą czy specjalistycznymi placówkami. Dlatego specjaliści zapraszają do współpracy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i ośrodki interwencji kryzysowych, a także  domy dziecka, szkoły, przedszkola i żłobki. Z ośrodkiem można się kontaktować telefonując pod numer 14 68 70 400.

young man covering his face