To indywidualnie wybrana przez Pacjenta osoba Pielęgniarki środowiskowej sprawująca opiekę zdrowotną i świadcząca zabiegi pielęgniarskie w warunkach domowych.

  • Katarzyna Sarkowicz – Wojtas – pielęgniarka środowiskowo – rodzinna
  • Ewa Augustyniak – pielęgniarka środowiskowo – rodzinna
  • Ewa Baut – pielęgniarka środowiskowo – rodzinna