Informujemy, że z dniem 3 lipca 2017r Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczęło udzielanie świadczeń w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej.

Świadczenia te obejmują:

1) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;

2) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;

3) świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;

4) edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny;

5) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;

6) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

 

Świadczenia udzielane są pacjentowi, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.

 

Warunkami objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową są:

1) nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;

2)nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;

3) nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;

4) niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

 

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego lekarz dołącza kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 

Szczegółowe informacje

oraz zapisy do kolejki oczekujących

pod nr tel. 795 527 289

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

4a8e4bf0d457712dcf871f04f584753c