W ramach poradni medycyny pracy świadczymy profilaktyczną opiekę medyczną zgodnie z zapisami ustawy o służbie medycyny pracy z dnia 27.06.1997 r. – Dz. U. z 1997r. Nr 96 poz 593 oraz Kodeksu Pracy.

Na podstawie skierowań pracodawców wykonujemy badania profilaktyczne i wydajemy orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych na określonym stanowisku pracy.

Badania profilaktyczne obejmują:

 • Badania wstępne wykonywane przed rozpoczęciem pracy i po zmianie stanowiska pracy.
 • Badania okresowe.
 • Badania kontrolne, które muszą być wykonane przed ponownym rozpoczęciem pracy przez każdego pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni.
 • badania wysokościowe,
 • badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • badania kierowców

W ramach wymienionych badań profilaktycznych zapewniamy:

 • badania laboratoryjne (OB, morfologia, badanie ogólne moczu, cholesterol, glukoza)
 • wymagane dodatkowe badania diagnostyczne (RTG klatki piersiowej, EKG, spirometria, audiometr itd.)
 • konsultacje specjalistyczne (okulista, neurolog, laryngolog)

W naszej Poradni Medycyny pracy świadczeń udziela:

 • lek. med. Jolanta Kozieł
 • lek. med. Wioletta Tyrka – Łabno

Doradca Pacjenta: Katarzyna Wzorek – Więcek, tel. 728 588 620

Informacje dotyczące nawiązania współpracy można uzyskać pod numerem telefonu 14 65 35 207