Centrum Zdrowia Tuchów przeprowadza bezpłatne badania kandydatów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 września 1997 r.- Dz.U. z 1997 roku Nr 120 poz. 767 z późn. zm..
Osoba zgłaszająca się na badania powinna posiadać skierowanie wydane przez szkołę ponadgimnazjalną lub wyższą, zawierające niezbędne informacje o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Badania przeprowadza:

  • lek. med. Jolanta Kozieł
  • lek. med. Włodzimierz Bargieł

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 14 65 35 295 lub 14 65 35 202