Ruch zalecany tak często przez lekarzy jest receptą na zdrowie. Decyzja o rozpoczęciu uprawiania sportu, powinna być poprzedzona odpowiednimi badaniami lekarskimi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego.
Z porady lekarza medycyny sportowej powinien skorzystać każdy, kto chce być aktywny fizycznie. Dlatego Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób uprawiających sport oferuje następujące usługi w ramach medycyny sportowej:

  • wstępne i okresowe badania lekarskie sportowców,
  • wydawanie orzeczeń,
  • kwalifikowanie do poszczególnych dyscyplin sportu,
  • kompleksowe badania laboratoryjne
  • kompleksowe badania diagnostyczne,
  • konsultacje specjalistyczne,
  • badanie wysiłkowe.

Do Poradni Medycyny Sportowej wymagane jest skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ dla:

  • dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiającym amatorsko określone dyscypliny sportu,
  • zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

Dla pozostałych zainteresowanych osób uprawiających sport świadczenia udzielane są odpłatnie. Usługi z zakresu medycyny sportowej nie objęte finansowaniem przez NFZ można wykupić pojedynczo lub w pakietach przygotowanych przez naszą placówkę specjalnie dla klubów sportowych i grup zorganizowanych.
Do lekarza medycyny sportowej obowiązuje wcześniejsza rejestracja. Rejestracji można dokonać codziennie w godzinach od 7:00 do 20:00 osobiście lub pod numerami telefonów 14 65 35 295, 14 65 35 202

Informacje dotyczące nawiązania współpracy można uzyskać pod numerem telefonu 14 65 35 207