Poradnia Neonatologiczna Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska zapewnia opiekę nad noworodkami urodzonymi w dąbrowskim szpitalu, a także w innych placówkach medycznych.
Dzieci, które wymagają kontroli w Poradni zapisywane są na pierwszą wizytę w dniu wypisu z Oddziału (otrzymują skierowanie do Poradni Neonatologicznej).
Szczególną opieką otaczamy wcześniaki i noworodki z problemami okresu okołoporodowego. Troszczymy się o ich dalszy rozwój ze względu na stan po urodzeniu oraz nieprawidłowy przebieg okresu noworodkowego. Podczas wizyty w Poradni kontrolujemy masę ciała dziecka, tempo wzrostu, oceniamy jego stopień rozwoju oraz żywienie i pielęgnację.
Noworodki urodzone w innych placówkach medycznych również mogą skorzystać ze specjalistycznej porady neonatologa po uzyskaniu skierowania od lekarza rodzinnego.
W Poradni zajmujemy się także małymi Pacjentami, którzy po wypisaniu do domu w okresie noworodkowym chorują, wymagają opieki i leczenia.

Zespół:

  • Lek. med. Maria Dyrkacz – specjalista pediatrii
  • Stefania Zaglaniczna  –  położna