Przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ma służyć Ośrodek Psychoterapii. To kameralne, ciekawie zaaranżowane miejsce dla osób, które potrzebują nie tylko wsparcia terapeutycznego, ale też psychologicznego.

Ośrodek Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów SP Z O.O. został utworzony w 2012 r.

W skład Ośrodka Psychoterapii wchodzą:

  1. Dzienny Oddział Psychiatrii
  2. Poradnia Zdrowia Psychicznego
  3. Poradnia Psychologiczna
  4. Poradni Leczenia Uzależnień
  5. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  6. Zespół Leczenia Środowiskowego

Ośrodek Psychoterapii udziela świadczeń zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym oraz dziennym.

Świadczenia realizowane są bezpłatnie. Płatnikami świadczeń są:

  • Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • Miasto Tuchów, Gmina Gromnik, Gmina Szerzyny, Gmina Pleśna, Gmina Ciężkowice, Gmina Rzepiennik Strzyżewski, Gmina Zakliczyn, Gmina Wojnicz ( programy terapeutyczne dla osób uzaleznionych).

Organem założycielskim i prowadzącym jest Centrum Zdrowia Tuchów Sp Z O. O.
ul.Szpitalna 1, 33-170 Tuchów