Pomaga Pacjentom z chorobami na tle neurologicznym. Zapewnia fachową diagnostykę i leczenie wad centralnego i obwodowego układu nerwowego oraz rehabilitację neurologiczną.

  • lek. med. Monika Kusiak – specjalista neurologii
  • lek. med. Grzegorz Stręk – specjalista neurologii