Oddziały Centrum Zdrowia to miejsca terapii przyjazne Pacjentom, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, na którym pracują życzliwi i profesjonalnie przygotowani specjaliści. W ciągu sześciu lat od roku 2010 spółka zainwestowała w poprawę warunków przyjęć Pacjentów poprzez remonty i przebudowy poszczególnych obiektów ponad 6 milinów złotych. Wyremontowano m. in. oddziały szpitalne w Tuchowie, diagnostykę i zespół przychodni, a także porodówkę i oddział położniczy w Dąbrowie Tarnowskiej oraz tamtejszy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy. W Wierzchosławicach prócz zespołu przychodni zaadoptowano pomieszczenia na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Dziennego Domu Opieki Medycznej.