Dzięki profesjonalnemu i rosnącemu zespołowi, którego liczebność przekroczyła już 550 osób spółka dynamicznie się rozwija. To zasługa pracowników, ale też zarządu, który w ciągu 6 lat przeznaczył na inwestycje ponad 16 milionów złotych. Zdecydowaną większość, bo 10 milionów zł, zainwestowano w szkolenia, sprzęt i wyposażenie oraz w narzędzia informatyczne. W ramach największego firmowego projektu szkoleniowego, realizowanego dotychczas w Tuchowie „W Trosce o Ciebie – doskonalenie kadr” odbyły się szkolenia medyczne, prawne, menedżerskie oraz interpersonalne. Było to w sumie 110 szkoleń dla 125 etatowych pracowników Centrum Zdrowia Tuchów, którzy nabyli nowych kompetencji. Wszystkie zajęcia prowadzone były według autorskich programów, dopasowanych do potrzeb uczestników projektu. Projekt szkoleniowy, kosztował blisko 725 tys. zł i był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te działania skutkowały tym, że CZT jakie jedna z pierwszych firm firm w kraju otrzymała certyfikat Investing in People. To wyróżnienie dla firm, które dbają o ciągły rozwój swojej kadry i pobudzanie potencjału zespołu. W procesie certyfikacji oceniane były ponadto działania związane ze stwarzaniem pracownikom warunków, umożliwiających rozwój w miejscu zatrudnienia. Zwiększenie zatrudnienia o dwie trzecie, zatrudnianie niepełnosprawnych, ludzi młodych i osób w wieku 50+ – te czynniki spowodowały, że minister pracy i polityki społecznej przyznał Centrum Zdrowia Tuchów dyplom za szczególny wkład w tworzenie nowych miejsc pracy.