Centrum Zdrowia Tuchów realizuje takie świadczenia jako jedyny podmiot w Tarnowie. Są one przeznaczone dla pacjentów unieruchomionych, którzy z powodu dysfunkcji narządu ruchu nie mogą dotrzeć do ośrodków ambulatoryjnych. Rejestrować się można w Zespole Rehabilitacji Domowej w Tarnowie przy ul. Józefa Szujskiego 66/206 lub telefonicznie pod numerami 14 306 60 30, 728 588 856 . Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub określonych specjalistów. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Z wizyt domowych mogą skorzystać osoby po unieruchomieniu. Zabiegi w domu nie różnią się jakością od tych wykonywanych w ośrodkach rehabilitacji. Szybki efekt zapewnia indywidualne podejście fizjoterapeuty, który podczas wizyty poświęca czas tylko jednej osobie. Profesjonalne zabiegi z możliwością dojazdu dotyczą szerokiego zakresu świadczeń: rehabilitacji neurologicznej np. dla pacjentów po udarach, wylewach oraz ze stwardnieniem rozsianym, rehabilitacji ortopedycznej i urazowej po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach czy rehabilitacji reumatologicznej. Zabiegi – według wskazówek lekarza – mogą obejmować kinezyterapię, masaże, elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, światłolecznictwo i termoterapię.

Celem świadczeń wykonywanych w domu jest nauczenie pacjenta samodzielności w podstawowych czynnościach jak lokomocja, higiena osobista, ubieranie czy wstawanie z łóżka. Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach wizyt domowych szczególny nacisk jest położony na edukację rodziny i opiekunów, aby wszelkie czynności związane z opieką nad chorym były jak najmniej obciążające. Zabiegi są realizowane w tygodniu w godz. 8-ej do 18-ej, terminy są dopasowywane do potrzeb i możliwości pacjentów. Skierowania można przesyłać do Zespołu Rehabilitacji Domowej w Tarnowie, także za pośrednictwem faksu.