Centrum Zdrowia Tuchów nieustannie dba o najwyższy poziom świadczenia usług medycznych i zapewnienie Pacjentom komfortowych warunków leczenia. Starania te zaowocowały uzyskaniem certyfikatu ISO 9001:2008, obejmującego całą działalność placówki: Leczenie Szpitalne, Świadczenia Opiekuńczo – Lecznicze w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, Podstawową Opiekę Zdrowotną, Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną, Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną, Rehabilitację Leczniczą, Stomatologię, Medycynę Pracy, Opiekę Psychiatryczną i Psychologiczną, Leczenie Uzależnień i Współuzależnień oraz Diagnostykę Medyczną.

Certyfikacja systemu odbyła się 7 października 2016 roku i została zrealizowana przez zewnętrzną niezależną firmę Bureau Veritas Certification.

Troska i dbałość o najwyższą jakość świadczonych usług jest priorytetem wszelkich działań Centrum Zdrowia Tuchów. Polityka Jakości realizowana jest m.in. poprzez stałe podnoszenie kompetencji zespołu medycznego, modernizację obiektów szpitalnych, ulepszanie warunków socjalnych oraz ciągłe wyposażanie placówki w najnowocześniejszą aparaturę medyczną.