Centrum Zdrowia Tuchów posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w ośmiu rodzajach świadczeń: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieki specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna, rehabilitacja lecznicza, leczenie stomatologiczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz profilaktyczne programy zdrowotne.

W okresie od likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej, tj. w okresie 8 lat działalności, Spółka powiększyła zakres działalności o 5 oddziałów szpitalnych, 6 placówek POZ, zwiększyła ilość poradni specjalistycznych (do 42). W tym czasie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrósł ponad trzykrotnie. Wartość kontraktu z NFZ w 2016 r. wynosiła ok. 31 mln zł.

Obecnie Centrum Zdrowia Tuchów jest dynamicznie rozwijającym się, nowoczesnym i specjalistycznym ośrodkiem medycznym zapewniającym wysoką jakość oraz kompleksowość usług.