fbpx

Spełnianie wysokich norm jakości w leczeniu pacjentów potwierdza rekomendacja, którą otrzymała właśnie nasza spółka. Przygotowało ją Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wcześniej pracownicy CMJ szczegółowo sprawdzali przestrzeganie określonego zestawu standardów, zarówno w Tuchowie, jak i w Dąbrowie Tarnowskiej.

Akredytacja, którą Centrum Zdrowia Tuchów ma otrzymać po raz trzeci zapewnia ujednolicenie zasad sprawowania opieki w oparciu o naukowe podstawy, zwiększenie poziomu jakości usług, monitorowanie funkcjonowania własnej działalności i poznanie oczekiwań pracowników. Prócz pięciu oddziałów szpitalnych przestrzeganie procedur sprawdzane było także w pracowniach diagnostycznych i analitycznych, w Centralnej Sterylizatorni oraz w całym otoczeniu infrastrukturalnym.

Najlepsze oceny oddziały CZT zebrały za opiekę nad pacjentem, poprawę jakości i bezpieczeństwo. Dobrze wypadły także obszary związane z ciągłością opieki, prawami pacjenta oraz diagnostyką obrazową. – Nie znaczy to, że nie mamy obszarów do poprawy. Certyfikacja zobowiązuje do dalszego podnoszenia jakości i poprawy bezpieczeństwa chorych. To zawsze jest związane z potrzebą organizowania kolejnych szkoleń i pozyskiwaniem nowych kompetencji przez personel. Wciąż także potrzebne są kolejne udogodnienia infrastrukturalne – podsumowuje Jolanta Obrzut, pełnomocnik do spraw jakości spółki.

Po tym jak wizytatorzy CMJ  dokonali przeglądu akredytacyjnego pod kątem spełniania przez oddziały szpitalne spółki wymaganych standardów rekomendacje zostaną przedstawione Krajowej Radzie Akredytacyjnej. Akredytację dla oddziałów spółki ma następnie zatwierdzić minister zdrowia.

Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi oddziały ginekologiczno-położnicze w Tuchowie i Dąbrowie Tarnowskiej oraz Oddział Wewnętrzny w tym pierwszym mieście. Placówka dysponuje pracownią tomografii komputerowej, cyfrowym mammografem oraz kompleksowym laboratorium analitycznym.

W spółce, które realizuje też świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz prowadzi Zespół Przychodni Specjalistycznych w sumie zatrudnionych jest prawie 680 osób, czego blisko 170 to lekarze. Oddziały szpitalne przyjęły w ubiegłym roku w sumie blisko 9 tys. pacjentów