Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska powstało w lipcu 2015 r. Władze powiatu dąbrowskiego zdecydowały się wtedy na przekazanie prowadzenia Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonatologii Centrum Zdrowia Tuchów – spółce specjalizującej się w świadczeniach okołoporodowych. Dotyczyło to także poradni o specjalizacji powiązanej z oddziałami. Należy wspomnieć, że od 1 maja 2015 r. Spółka przejęła również udzielanie świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Dąbrowie Tarnowskiej. Wcześniej niedoinwestowane oddziały przeszły remont. Zostały także doposażone sprzętowo. Wprowadzono szereg zmian oczekiwanych przez Pacjentki, które zapoczątkowała możliwości skorzystania z bezpłatnych znieczuleń przy porodzie. Ponadto ruszyła systematyczna praca przy podnoszeniu jakości realizowanych świadczeń i standardów opieki okołoporodowej. Obecnie Pacjentki chwalą sobie nie tylko poziom opieki medycznej i estetykę, ale też przyjazne nastawienie personelu, który wciąż doskonali kwalifikacje. Świetne warunki i wysokie standardy opieki potwierdza drugie miejsce dąbrowskiej porodówki w kategorii „podmiotowość” w rankingu standardów opieki okołoporodowej wśród małopolskich szpitali. W ogólnej klasyfikacji warunków porodu oddział zajął trzecie miejsce w województwie w wyniku audytu „Mamy prawo”, który przeprowadziło stowarzyszenie „Obywatel Mama”.