MENU:
AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie "Centrum Zdrowia Tuchów".

Koniec bezczynności wobec smogu na Pogórzu. W Tuchowie powstaje koalicja, która ma na celu ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, informowanie o tym problemie i podejmowanie działań prewencyjnych  Miejscowość jest w czołówce miast dotkniętych smogiem – wynika w raportu WHO. Miejscowy samorząd, spółka medyczna prowadząca szpital i działacze stowarzyszenia Eko-Aura Małopolska, mają podpisać deklaracje współpracy 16 lutego podczas konferencji, poświęconej zanieczyszczeniu powietrza.

 

Smog przekłada się - niestety - na zapadalność na choroby płuc. W miastach Polski Południowej około jedna czwarta przypadków zachorowania na raka płuc jest spowodowana smogiem - policzyła koalicja organizacji pozarządowych zajmujących się zdrowiem pod nazwą HEAL Polska. Na raka płuc zapada rocznie w Polsce ok. 20 tys. osób. Jedną z przyczyn choroby jest wnikanie do organizmu benzopirenu, znajdującego się w pyle zawieszonym. Ponieważ zdarza się, że normy tego związku są przekroczone kilkakrotnie szczególnie ważną rolę w mieście powinna odgrywać profilaktyka i wykonywanie odpowiednich badań, wykrywających choroby we wstępnej fazie. Dlatego Centrum Zdrowia Tuchów rozpocznie realizację Programu Profilaktycznego Chorób Układu Oddechowego dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i osób, które często przebywają w Tuchowie. - Prócz  przeprowadzenia akcji informacyjnej zamierzamy realizować bezpłatne dla pacjentów badania spirometryczne i porady lekarskie – mówi prezes CZT Tomasz Olszówka. Zagrożenie chorobami dotyczy szczególnie palaczy tytoniu. Centrum Zdrowia Tuchów zagwarantuje też dalszą terapię osobom, u których badanie wykaże symptomy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Chorzy zagrożeni rakiem płuc zostaną skierowani na diagnostykę radiologiczną, ewentualnie także tomograficzną.

 

Jak mówi burmistrz Tuchowa Adam Drogoś prócz akcji informacyjnej, dystrybucji ulotek wśród mieszkańców, do szkół i przedszkoli samorząd prowadzi też program wymiany pieców. – Planujemy wymienić 150 pieców węglowych na węglowe nowej generacji i 150 pieców węglowych na gazowe – tłumaczy szef samorządu.

 

Natomiast Stowarzyszenie Eko-Aura Małopolska prowadzi strony www.powietrzetuchow.pl oraz na serwisie społecznościowym Facebook, gdzie podawane są na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza. Jak mówi Dariusz Rak z zarządu stowarzyszenia to właśnie ta organizacja będzie głównym organizatorem lutowej konferencji, która ma spopularyzować ochronę powietrza na Pogórzu.

 

Inicjatorzy zawiązania porozumienia zaplanowali otwarty charakter koalicji. Planują zaprosić do wstępowania w jej szeregi także przedstawicieli innych samorządów, organizacji pozarządowych, instytucji czy firm.

więcej »

Choć święta za nami nastrój świąteczny wciąż dominuje podczas terapii zajęciowej w Dziennym Domu Opieki Medycznej. Podopieczni wykonują anioły. Powracając do wigilii zamieszamy dwa zdjęcia z uroczystego posiłku świątecznego pacjentów i personelu DDOM. Dziękujemy też za dostrzeżenie drobnego wkładu Centrum Zdrowia Tuchów w organizację Kolacji Wigilijnej dla mieszkańców Gminy Wierzchosławice.  (publikacja zdjęć za zgodą podopiecznych DDOM ).

więcej »
Większe kontrakty w NFZwtorek, 3 sty. 2017

Zakład Opiekuńczo Leczniczy prowadzony przez Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska działa wzorowo. Z jego świadczeń w roku ubiegłym skorzystała większa liczba pacjentów niż planowano.  Dlatego Narodowy Fundusz Zdrowia zwiększył tegoroczny kontrakt placówki. Widomo już, że w pierwszym półroczu nakłady na jego funkcjonowanie będą wyższe o 100 tys. zł. Kontrakty Centrum Zdrowia Tuchów najbardziej znacząco wzrosły w zakresie wykorzystania tomografu komputerowego, leczenia stomatologicznego i pracy kilku poradni specjalistycznych.

 

Dąbrowski ZOL jest przeznaczony  dla pacjentów, którzy byli leczeni w  szpitalu i nie wymagają dalszej hospitalizacji. Większość podopiecznych ze względu na stan zdrowia i brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym potrzebuje stałego nadzoru medycznego i rehabilitacji. W placówce pensjonariusze są systematycznie konsultowani przez lekarza, mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską. Pacjenci kontynuują rozpoczęte wcześniej leczenie farmakologiczne, korzystają także z terapii zajęciowej i pomocy psychologicznej. Ponadto specjaliści prowadzą u nich rehabilitację schorzeń narządu ruchu. W ZOL może przebywać czterdziestu dziewięciu pensjonariuszy. Liczbę miejsc zwiększono dzięki remontowi, który wykonano po tym, jak prowadzenie placówki w połowie 2015 r. przejęło Centrum Zdrowia Tuchów.

 

W Centrum Zdrowia Tuchów i Centrum Zdrowia Wierzchosławice pacjenci będą mogli w szerszym zakresie skorzystać z leczenia stomatologicznego. Tutaj łączna wartość kontraktów w porównaniu do roku ubiegłego wzrosła o 90 tys. zł. Świadczenia w szerszym wymiarze będą wykonywane zarówno u dzieci, jak też u dorosłych. Dotyczy to także placówek podległych Centrum Zdrowia Tuchów w Bruśniku, Ciężkowicach, Jastrzębi i Siemiechowie.

 

Ponadto prawdopodobnie zmniejszą się kolejki do Poradni Leczenia Bólu i Poradni Neurologicznej. W obu specjalizacjach  kontrakty zwiększono o kwoty ponad 13 tys. zł. Poprawi się także dostępność specjalistycznej diagnostyki. 30 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczył na badania wykonywane przy pomocy szesnastorzędowego tomografu  komputerowego,  zapewniającego możliwość dokładnego skanowania całego obszaru ciała.

więcej »

Pracowity początek nowego roku w Centrum Zdrowia Tuchów. Już 30 sekund po północy urodziło się tu dwoje dzieci. Lekarze i położne mieli pełne ręce pracy. Chłopiec przyszedł na świat siłami natury, dziewczynka przez cięcie cesarskie.   

 

Pierwszy mieszkaniec regionu, który urodził się w tym roku będzie miał na imię Artur. Jego mama Pani Agnieszka  w godzinę po tym, jak około 19-ej w Sylwestra zaczęły się u niej bóle porodowe, trafiła do szpitala rodzinnego Centrum Zdrowia Tuchów. Wcześniej to także tutaj przyszły na świat jej córki. Dziesięcioletnia Wioletta i pięcioletnia Justyna teraz deklarują, że będą się opiekować bratem. Jak przekonuje Pani Agnieszka poród przebiegał bez utrudnień. A Artur – przynajmniej w pierwszych godzinach po porodzie – okazuje się „bardzo spokojnym i przekochanym dzieckiem”. Chłopiec po urodzeniu ważył 3 650 g, miał 58 cm i otrzymał maksymalną liczbą 10 punktów w skali Apgar. Ocena ta jest wykonywana w celu określenia stanu ogólnego noworodka i  wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, wymagających pomocy medycznej. Mama Artura dodaje, że obserwując tuchowską porodówkę od dekady nie sposób nie zauważyć wielu pozytywnych zmian w zakresie poprawy komfortu pobytu i wyposażenia placówki w specjalistyczny sprzęt. - Tylko nastawienie personelu się nie zmienia. Jest wciąż bardzo przyjazny i życzliwy i niech jak najdłużej taki pozostanie – dodaje Pani Agnieszka.

 

Rodzice pierwszej mieszkanki regionu, która została zarejestrowana w tuchowskim szpitalu pół minuty po północy mieszkają w Radlnej. Jak przystało na kobietę –  dziewczynka jest nieco drobniejsza. Córka Pani Anny waży 3 350 g i ma 54 cm. Ocena stanu zdrowia według skali Apgar wyniosła 8 punktów, co oznacza, że prognozy także dla tego dziecka są bardzo dobre.

 

Miniony rok był kolejnym, w którym w porodówkach Centrum Zdrowia Tuchów i Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska przyszło na świat więcej dzieci niż rok wcześniej. Choć nie ma jeszcze całorocznej statystyki, już wiadomo, że od stycznia do początku grudnia 2016 w obu miastach przyszło na świat ponad 1800 dzieci.

więcej »

O poprawę nastroju pacjentów Centrum Zdrowia Tuchów i świąteczne akcenty zadbali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Siekierczynie z filią w Falkowej. Na Oddział Wewnętrzny szpitala rodzinnego trafiły stroiki, przygotowane w tej placówce edukacyjnej. Pozwoliło to pacjentom poczuć atmosferę świąt. Bardzo dziękujemy.

 

- Byliśmy pozytywnie zaskoczeni, a o całej akcji mogę się wypowiedzieć tylko bardzo dobrze. To miłe dla nas, pacjentów leżących w szpitalu. Budujące było  zaangażowanie młodych ludzi w to dzieło. Stroik stał przy łóżku i nadawał  urok świętom – mówi Mieczysław Gąsior z Rzepiennika Strzyżewskiego. W sumie do szpitala trafiło ponad 30 stroików. Oznacza to, że każdy z pacjentów Oddziału Wewnętrznego otrzymał taką ozdobę świąteczną.

 

Jak informuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Siekierczynie Marzena Szczepańska w przygotowanie stroików włączyli się nie tylko uczniowie, ale też ich rodzice oraz nauczyciele. - To jedna z akcji, która pomaga nam integrować środowisko lokalne wokół szkoły – tłumaczy dyrektor.

 

Przypomnijmy, że w bieżącym roku przeprowadzono remont oddziału wewnętrznego Centrum Zdrowia Tuchów, na którym poprawiły się warunki dla pacjentów. W ubiegłym roku z opieki na tym oddziale skorzystało ponad 1600 pacjentów,  którzy w sumie spędzili w szpitalu blisko 9 400 dni.

więcej »

Seniorzy mają coraz większe zapotrzebowanie na działania w zakresie profilaktyki zdrowia i są zainteresowani zmianą stylu życia na mniej obciążający dla organizmu. Takie wnioski płyną z podsumowania programu „W sile wieku – kompleksowa profilaktyka seniorów”. Od czerwca do listopada realizowała go Fundacja „Zdrowym Być”, działająca przy Centrum Zdrowia Tuchów. Wsparcie finansowe projektu zapewniło Województwo Małopolskie. W cyklu spotkań wykładowych i warsztatowych poświęconych profilaktyce zdrowotnej, które odbywały się zarówno w Tuchowie, jak i w Wierzchosławicach wzięło w sumie udział ponad 50 osób w wieku 50+.

 

Jak mówi prezes Fundacji Zdrowym Być Barbara Malinowska - Fudala z realizacji zadania wynika też, że aktywność społeczna seniorów to już nie tylko domena mieszkańców miasta, ale także osób zamieszkałych w środowisku wiejskim, które nie chcą „znikać” ze społeczeństwa. - Coraz częściej chcą być aktywni i działać np. w różnego rodzaju klubach seniora, a łatwiej im to osiągać, gdy znają swe ograniczenia, ale także wiedzą jak je minimalizować – tłumaczy szefowa zarządu fundacji. Dodaje ona także, że osoby, które zakończyły aktywność zawodową nie chcą kończyć aktywności fizycznej i społecznej. Zamierzają nadal  rozwijać swoje pasje i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Dlatego właśnie poznanie problemów, jakie niesie wiek i sposobów ograniczenia jego wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne pozwala im realizować te zamierzenia.

 

W czasie otwartych wykładów lekarze omawiali medyczne aspekty starzenia się i typowe dla seniorów problemy chorobowe, a w czasie zajęć warsztatowych uczestnicy mogli poznać proste ćwiczenia fizjoterapeutyczne i zasady dietetyczne. Omawiane były także zasady i metody pracy psychologa oraz terapeuty zajęciowego. Co najważniejsze prowadzący warsztaty uczyli słuchaczy,  jak poszczególne metody zastosować w stosunku do siebie i swoich schorzeń. Cykl rozpoczęły zajęcia na temat fizjologii starzenia się, prowadzone przez specjalistów: lekarza medycyny oraz psychologa. Spotkania poświęcone zrozumieniu procesów zachodzących w psychice osoby starzejącej się prowadzili lekarz psychiatra, psycholog oraz terapeuta zajęciowy.  W zakresie choroby zwyrodnieniowej stawów seniorów edukowali lekarz  ortopeda, fizjoterapeuta i psycholog. Lekarz dietetyk, a także diabetolog i fizjoterapeuta wzięli udział w części poświęconej cukrzycy. Ponadto jeden z bloków zajęć dedykowany został bólowi jako elementowi starzenia się. W tę tematykę prócz lekarza wprowadzali uczestników zajęć także fizjoterapeuta i psycholog.

 

Na każdy z dwóch zrealizowanych cyklów spotkań złożyło się po sześć bloków zajęć, obejmujących łącznie 24 godziny wykładów dla dwudziestopięcioosobowych grup  i 72 godziny warsztatów w mniejszych dwunastoosobowych zespołów. Przyjęta formuła realizacji zadania sprawiła, że komunikacja nie była jednostronna. Osoby uczestniczące w spotkaniach bardzo żywo i chętnie reagowały na przekazywane informacje. Zadawały też mnóstwo pytań, które bezpośrednio wpływały na kształt i przebieg spotkań. Prowadzący dostosowywali swoje wystąpienia do zgłaszanych przez grupę problemów, czy kwestii nurtujących poszczególnych uczestników. Słuchacze dzielili się także swoimi opiniami wypełniając ankiety.

 

Z podsumowania wynika, że seniorzy oczekują przekazywania im informacji w sposób prosty i czytelny, bez naukowego języka, z podaniem praktycznych przykładów i rozwiązań dostępnych na każdą kieszeń. W ankietach pytano m.in. o samoocenę poziomu wiedzy dotyczącej poszczególnych bloków przed i po zakończeniu spotkań. Wynika  z nich, iż uczestnicy znacząco podnieśli i uporządkowali swoją wiedzę na temat prezentowanych zagadnień. Wysoko ocenili także kompetencje oraz przygotowanie merytoryczne prowadzących spotkania. Z odpowiedzi wynika też, że zajęcia pozwoliły im nabyć nowych, praktycznych umiejętności, dotyczących profilaktyki prozdrowotnej, adekwatnej do wieku i konkretnych schorzeń. Słuchacze wykładów są zainteresowani uczestnictwem w dalszych spotkaniach tego typu. Podkreślają również fakt, że podobnych spotkań jest zdecydowanie za mało, zaś ogólnodostępne informacje  jak ulotki, czy programy TV są często niezrozumiałe i bardzo ogólne.

 

Ważną informacją uzyskaną w trakcie realizacji zadania okazała się identyfikacja źródeł, z których  seniorzy czerpią wiedzę na temat programów prozdrowotnych i działań profilaktycznych, kierowanych do tej grupy. Jak się okazuje najskuteczniejszy jest przekaz ustny tzw. „poczta pantoflowa” oraz informacje w postaci plakatów, dystrybuowane w placówkach służby zdrowia, najczęściej POZ. Rzadziej informacje tego typu pochodzą od lekarza rodzinnego czy z gazety. Okazjonalnie seniorzy taką wiedzę czerpią z internetu czy z radia. Najczęściej globalna sieć jest źródłem informacji dla osób, zrzeszonych w klubach seniora.

 

Dodajmy, że wśród uczestników cyklu dominowały panie w wieku od 66 do 70 lat i nieco młodsze. Chętniej w aktywność tego typu włączały się kobiety, mężczyźni przyznawali, że przychodzili zazwyczaj pod wpływem żon, sąsiadek czy sióstr. Zajęcia odbywały się w Domu Kultury w Tuchowie oraz w tutejszym Ośrodku Psychoterapii, a także w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach.

więcej »
Zaproszenie na spacer po DDOMśroda, 21 gru. 2016

Każdy może już odwiedzić nowy rodzaj placówki służby zdrowia, jakim jest Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach. Placówkę, która powstała  w wyniku realizacji pilotażowego projektu pod hasłem „Twoja droga do zdrowia” , można oglądać w czasie wirtualnego spaceru, który uruchomiliśmy pod tym adresem TWOJA DROGA DO ZDROWIA

 

 

Przypomnijmy, że DDOM w Wierzchosławicach jest przeznaczony dla osób niesamodzielnych, głównie po 65. roku życia. Jednym z warunków zakwalifikowania do placówki jest hospitalizacja pacjenta w ciągu minionego roku. Najważniejszym zadaniem  jest rehabilitacja lecznicza podopiecznych w celu poprawy sprawności i zdolności do funkcjonowania. Istotna jest także kontynuacja wcześniejszego leczenia i realizacja zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych. Piętnastu podopiecznych Dziennego Domu podczas opieki, która jest świadczona jest w godzinach od 7:00 do 17:00, korzysta z dwudziestu dwóch pomieszczeń, służących opiece i terapii. - Pomieszczenia na potrzeby DDOM zaadoptowaliśmy na powierzchni ponad 320 metrów kwadratowych na pierwszym piętrze miejscowego ośrodka zdrowia. Ponad 120 metrów kwadratowych przeznaczyliśmy na część rehabilitacyjną, w której pacjenci korzystają z wielu zabiegów – tłumaczy dyrektor operacyjny CZT Marcin Tabiś. Prócz lekarza specjalisty rehabilitacji oraz fizjoterapeuty opiekę nad podopiecznymi sprawują także: lekarz specjalista geriatrii, psycholodzy, logopeda, farmaceuta, terapeuta zajęciowy, dietetyk, opiekun medyczny i pielęgniarki. 

 

 

Jednym z warunków kwalifikacji do Dziennego Domu Opieki Medycznej jest otrzymanie od 40 do 65 punktów w skali samodzielności Barthel. Samo skierowanie wypisuje lekarz POZ.  Jeśli pacjent trafia do placówki bezpośrednio ze szpitala zajmuje się tym lekarz, który udzielał tam świadczeń. 

 

 

Adaptacja Dziennego Domu  kosztowała ponad 180 tys. zł. Około sto tysięcy pochłonęły prace budowlane, pozostałe środki przeznaczono na  umeblowanie i wyposażenie placówki. Kolejne wydatki są związane z zapewnieniem sprzętu do rehabilitacji m. in: aparatu do terapii polem magnetycznym, aparatu do terapii ultradźwiękowej czy urządzenia do krioterapii. Wszystkie  świadczenia, a także posiłki w DDOM są bezpłatne. A więcej o zasadach działania i o zapisach można się dowiedzieć telefonując pod numer  882 139 607.

więcej »
Wesołych Świątczwartek, 15 gru. 2016

W tym roku badania mammograficzne wykona ponad 20 tys. Małopolanek mniej niż w 2015 r. – donosi Dziennik Polski. Przyczyną jest likwidacja Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy (tzw. WOK), który wysyłał imienne zaproszenia na badania. Teraz choć kobiety nadal mogą korzystać z bezpłatnych mammografii, finansowanych przez NFZ, to jednak same muszą się na nie umówić. W Centrum Zdrowia Tuchów na pierwszym w subregionie mammografie cyfrowym w tym roku przebadało się o blisko jedną czwartą mniej pań niż przed rokiem. Spółka chce samodzielnie wysyłać imienne zaproszenia dla uprawnionych pacjentek, ale nie ma dostępu do adresowej bazy danych.

 

Badania mammograficzne w Małopolsce są szczególnie ważne. Jak wynika z Indeksu Sprawności w Ochronie Zdrowia zgłaszalność pacjentek uprawnionych do bezpłatnych badań jest tutaj najniższa w kraju i wynosi jedynie 35,3 procent. Po likwidacji WOK ma zostać wprowadzony program dowozu pacjentek na badania profilaktyczne oraz pogadanki i prelekcje informujące o konieczności ich wykonywania. Tymczasem regres w zakresie korzystania z badań trwa. W skali województwa w praktyce w tym roku badanie wykonało o 30 % mniej pacjentek. W Centrum Zdrowia Tuchów ten spadek był nieco mniejszy, ale i tak wyniósł około  25 %. – To skutek naszych działań i wysyłania własnych zaproszeń. Bylibyśmy znacznie skuteczniejsi, ale nie mamy dostępu do bazy danych, aby akcję przeprowadzać w tak szerokiej skali, jak robił to Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Krakowie – tłumaczy prezes Centrum Zdrowia Tuchów Tomasz Olszówka.

 

Warto dodać, że od lipca 2014 r. w Tuchowie wykonano już blisko 5 tys. badań. Poddawały im się głównie mieszkanki powiatu tarnowskiego. Ze względy na odległość do miejsca diagnozy dominowały panie z gmin : Tuchów, Ryglice, Ciężkowice, Gromnik, Szerzyny i Rzepiennik Strzyżewski. Ale nie brakowało także pacjentek z Brzeska, Dąbrowy Tarnowskiej, Biecza, Bobowej, Ropy, Grybowa czy Jodłowej.  Drugi, pogłębiony etap badań, realizowany w sytuacji niepokojącego opisu mammografii, wykonywały w Tuchowie także pacjentki  z okolic Nowego Sącza, Krynicy, Bochni i Gorlic.

 

Zmniejszenie zgłaszalności na badania wynikające z likwidacji WOK oznacza, że tylko w Małopolsce statystycznie u co najmniej 28 kobiet nie wykryto w tym roku istniejącego raka piersi, a u 62 pań nie zdiagnozowano podejrzenia tej choroby.

więcej »
Certyfikat ECDC dla Centrów Zdrowiaponiedziałek, 5 gru. 2016

Antybiotyki – nie koniecznie, nie zawsze, nie na wszystko. Takie hasło towarzyszy Narodowemu Programowi Ochrony Antybiotyków. Przewodnicząca programowi prof. Waleria Hryniewicz jest jedną z osób, które podpisały certyfikaty, przyznane właśnie Centrum Zdrowia Tuchów i Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska.  Oznaczają one, że placówki zostały pozytywnie zweryfikowane w zakresie występowania zakażeń szpitalnych i zużycia antybiotyków.

 

Jednym z wyzwań  medycyny, utrudniających terapię jest rozprzestrzenianie się opornych na antybiotyki szczepów bakterii chorobotwórczych. Dotyczy to zwłaszcza zakażeń inwazyjnych, które ze względu na ciężki przebieg są leczone w szpitalu i stanowią poważny problem terapeutyczny. Są one także przyczyną dużej liczby powikłań. W ostatnich latach lekooporność drobnoustrojów wzrasta w szybkim tempie. W rezultacie chorzy narażeni są na nieskuteczną terapię i dodatkowe działania niepożądane antybiotyków.

 

Za przyczynę powstawania i rozprzestrzeniania się opornych szczepów uważa się przede wszystkim nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii oraz gospodarce.  Towarzyszy temu brak świadomości na temat konsekwencji takiego postępowania oraz rozmiaru problemu i zagrożenia związanego ze zjawiskiem antybiotykooporności. Nakłada się na to brak nowych leków przeciwdrobnoustrojowych wprowadzanych na rynek. Dlatego właśnie powstał  Narodowy Programu Ochrony Antybiotyków.

 

Celem realizacji programu jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów, narażonych na zakażenia antybiotykoopornymi bakteriami, a także na trudne w leczeniu inwazyjne zakażenia bakteryjne.  Zakłada on m. in. wdrożenie szpitalnej polityki antybiotykowej. Prowadzenie go ma zaowocować ograniczeniem zakażeń, związanych z opornością na antybiotyki, a także uzyskaniem pogłębionej wiedzy na temat epidemiologii bakteryjnych zakażeń inwazyjnych - zwłaszcza tych, którym można zapobiegać przez szczepienia. Program przewiduje ponadto edukację i promocję zasad racjonalnego stosowania antybiotyków, nie tylko wśród profesjonalistów, ale też ogółu społeczeństwa.

 

Dodajmy, że Centrum Zdrowia Tuchów uzyskało certyfikat już po raz drugi. Zarówno certyfikat CZT i CZDT są ważne do 30 września 2017 r.

więcej »

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
33-170 Tuchów ul. Szpitalna 1
Sekretariat
Tel. 14 65 35 101
Fax.14 65 35 104

Zapewniające intymność, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Takie są nowe sale oddziału położniczego i neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od 13 października będą już z nich korzystały młode matki. Otwarcie oddziałów oznacza zakończenie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat w Tuchowie pod hasłem „Nowoczesn

Bezpieczne wykonywane przy użyciu pierwszego w regionie, bardzo dokładnego, aparatu cyfrowego z niską dawką promieniowania RTG. Panie pomiędzy 50 a 69. rokiem życia mogą je wykonać bezpłatnie,  aby potwierdzić, że są zdrowe.

Centrum Zdrowia Tuchów  w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wykonuje zabiegi polegające na usunięciu trzeciego migdałka. Operacje usunięcia trzeciego migdałka w Centrum Zdrowia Tuchów wykonują lekarze z wieloletnim stażem: lek. med. Urszula Horbacewicz - specjalista otolaryngolog oraz lek. med. otolaryngolog i specjalista audiolog - Przemysław Jarmoliński.  Zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu  z Narodowym Fundusz

Zabiegi usuwania zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji przeprowadza lek. med. Adam Słoka - specjalista w zakresie okulistyki. Posiadamy nowoczesny sprzęt, proponujemy  krótkie terminy, wykorzystujemy amerykańskie soczewki.  

 

 

 

 


To, co nas wyróżnia:

 

  • Wysokiej klasy specjaliści

Pracownia Tomografii Komputerowej jest najnowocześniejszym oddziałem diagnostycznym w Centrum Zdrowia Tuchów. Wyposażona została, w najlepszy w swojej klasie, 16-rzędowy tomograf Toshiba Aquilion wraz z dwumonitorową stacją lekarską i automatyczną strzykawką. Wielorzędowy tomograf zapewnia optymalne parametry skanowania, minimalną w pełni bezpieczną dla Pacjenta, dawkę promieniowania rentgenowskiego or

Rejestracja elektroniczna:
- wpisz swoje dane kontaktowe
- kliknij "wyślij"
- skonktaktujemy się z Tobą aby umówić się na najlepszy dla Ciebie termin