MENU:
AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie "Centrum Zdrowia Tuchów".

Informacjapiątek, 14 lip. 2017

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 3 lipca 2017r Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczęło udzielanie świadczeń w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej.

 

Świadczenia te obejmują:

1) świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;

2) przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;

3) świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania;

4) edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny;

5) pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;

6) pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

 

Świadczenia udzielane są pacjentowi, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej.

 

Warunkami objęcia pacjenta pielęgniarską opieką długoterminową domową są:

1) nieobjęcie opieką przez hospicjum domowe;

2)nieobjęcie opieką przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych;

3) nieobjęcie opieką przez zespół długoterminowej opieki domowej dla dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie;

4) niepozostawanie w ostrej fazie choroby psychicznej.

 

Świadczenia udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, do którego lekarz dołącza kartę oceny świadczeniobiorcy do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.

 

Szczegółowe informacje

oraz zapisy do kolejki oczekujących

pod nr tel. 795 527 289

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

więcej »
Ogłoszenie - HPVpiątek, 14 lip. 2017

W 2030 roku osoby powyżej 65. roku życia stanowić będą niemal jedną czwartą liczby ludności Polski – wynika z szacunków GUS. Nadal będzie więc rosła grupa osób wymagających opieki długoterminowej. Już korzysta z niej rocznie ponad 40 tys. pacjentów. Realizację takich świadczeń w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej rozpoczęło właśnie Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Nowy rodzaj świadczeń obejmuje opiekę nad przewlekle i somatycznie chorymi przebywającymi w domu, którzy nie są zdolni do samopielęgnacji. Dotyczy to osób, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na problemy zdrowotne potrzebują systematycznej opieki pielęgniarskiej. Podstawowym warunkiem kwalifikacji, prócz skierowania lekarza pierwszego kontaktu, jest sprawność do 40 pkt w tak zwanej skali Barthel. Charakteryzuje ona osoby całkowicie niesamodzielne przy podstawowych czynnościach jak: spożywanie posiłków, ubieranie się czy utrzymywanie higieny osobistej.

 

W praktyce pielęgniarka opieki długoterminowej domowej ustala z pacjentem, lub jego opiekunem czy rodziną termin pierwszej wizyty, w trakcie której dokonuje oceny stanu pacjenta według skali Barthel. Ustala także plan opieki              w oparciu o rozpoznane problemy pielęgnacyjne i zapoznaje z nimi rodzinę. Następnie wykonuje czynności zgodne z planem opieki danego pacjenta  od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00. Wizyty odbywają się we wskazanych terminach nie mniej niż 4 razy w tygodniu. 

 

Prócz realizacji planu opieki pielęgniarka realizuje także edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny. Jej praca obejmuje ponadto przygotowanie świadczeniobiorcy i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowania umiejętności, w zakresie radzenia sobie z niesprawnością. Świadczy także pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

 

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa udzielana jest osobom, które nie korzystają w tym samym czasie z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego, stacjonarnego zakładu opiekuńczego i nie są w ostrej fazie choroby psychicznej. Szczegółowe informacje oraz zapisy do kolejki oczekujących pod nr tel. 795 527 289.

więcej »
Świadczenia w CZT bez zmianśroda, 28 cze. 2017

W związku z pytaniami od Pacjentów informujemy, że pomimo, iż Centrum Zdrowia Tuchów nie znalazło się na liście placówek, zakwalifikowanych do sieci szpital pracuje normalnie.  Świadczenia medyczne udzielane są we wszystkich dotychczasowych obszarach, w myśl umów podpisanych z NFZ. Zgodnie z zapewnieniami NFZ w najbliższym czasie ogłoszone zostaną nowe konkursy na kontynuację świadczeń na kolejne cztery lata.

 

Wyłącznym powodem niezakwalifikowania szpitala do sieci jest fakt, iż funkcjonująca w Tuchowie Izba Przyjęć nie posiada kontraktu na realizowane świadczenia, a tym samym nie jest finansowana przez NFZ. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do zbliżających się postępowań konkursowych. Inwestycje zrealizowane w szpitalu oraz wieloletnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń, a także uznanie w oczach Pacjentów i deklaracje NFZ pozwalają nam z optymizmem oczekiwać rozstrzygnięć konkursu. Szpital w Tuchowie pracuje zatem bez jakichkolwiek zakłóceń, na dotychczasowych zasadach.

więcej »

40 lat pracy w służbie zdrowia. 30 lat w Centrum Zdrowia Tuchów. Tysiące przebadanych uczniów i tych, którym trzeba było udzielić pomocy. Pielęgniarka medycyny szkolnej Krystyna Nalepka, pracująca ostatnio w Szkole Podstawowej w Tuchowie, odeszła na emeryturę ze względu na osiągnięcie wieku, uprawniającego ją do osiągania świadczeń.

 

W tej pracy wymagana jest samodzielność i dyscyplina. Pielęgniarki pracują bowiem w środowisku szkolnym, a oceniane są głownie efekty ich pracy. Nie można sobie pozwolić na okresy mniejszej aktywności, ponieważ zadań jest sporo. Należy do nich wykonywanie badań bilansowych, diagnozujących stan zdrowia uczniów według ściśle określonych parametrów, ale też udzielanie pomocy doraźnej. Pielęgniarka szkolna odpowiada także za promocję zdrowia, zapobiega próchnicy zębów poprzez ich fluoryzację, wykonuje przeglądy czystościowe oraz przygotowuje dokumentację statystyczną. Pani Krystyna  – jak deklaruje - lubiła swoją pracę, bo lubiła uczniów. Pomimo, że panuje powszechne przekonanie, iż w szkole pracuje się coraz trudniej potrafiła znaleźć wspólny język z młodymi ludźmi.

 

Swoją przygodę z medycyną rozpoczęła w 1977 roku po ukończeniu Medycznego Studium Zawodowego w Tarnowie. Przez pierwszych dziesięć lat pracowała w Brzesku, następnie zatrudniona została w Tuchowie. Pielęgniarka naczelna CZT Krystyna Korzeniowska podkreśla jej gotowość do ciągłego poszerzania kompetencji. – Chętnie uczestniczyła w różnego rodzaju kursach. Nawet wiedząc już o odejściu na emeryturę postanowiła przypomnieć sobie umiejętności niezbędne na pierwszej linii zabezpieczenia medycznego czyli w środowisku szkolnym i zaliczyła kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Krystyna Nalepka dała się też poznać jako osoba otwarta na nowe wyzwania i koleżeńska. Podczas wakacji, kiedy w szkole nie było uczniów, zastępowała koleżanki z przychodni wyjeżdzające na urlop. Nigdy nie odmawiała pomocy, nawet jeśli zakres zleconych zadań wymagał wykształcenia nowych umiejętności. Pani Krystyno za wszystkie te lata, starania i trud bardzo serdecznie dziękujemy.

więcej »

Osiąganie sukcesu jest bardzo proste, każdy może to zrobić. Wystarczy pamiętać o kilku zasadach. Takie przekonanie przestawił podczas pierwszej konferencji TEDx Tarnów Michał Leszek - twórca marki Kruger&Matz. Impreza, której oficjalnym partnerem było Centrum Zdrowia Tuchów, poświęcona była tak zwanym ideom wartym propagowania. Zaproszeni prelegenci w tarnowskim teatrze przedstawiali zakwalifikowanym uczestnikom kilkunastominutowe wystąpienia. Niebawem mają być one udostępnione bezpłatnie na witrynie TED.com oraz na kanale TEDTalk w serwisie YouTube.

 

Jednym z przywilejów sukcesu jest to, że ludzie chcą cię słuchać. Bardzo mi się to podoba, bo lubię mówić. Tak rozpoczął swoją prezentację prelegent nazywany polskim Steve Jobsem, , z coraz większym powodzeniem sprzedający telewizory, telefony, sprzęt audio i laptopy. Michał Leszek porównywał sytuacje człowieka, który chce odnieść sukces z dzieckiem, uczącym się chodzić.  - Wszystkim na tej sali się to udało, podobnie może być z sukcesem – przekonywał. Proponował systematyczne działanie i pełne skupienie uwagi na zamierzonym celu. Radził także, aby nie zrażać się trudnościami, które zazwyczaj pojawiają się na drodze.  Ciekawie o sztucznej inteligencji mówił Michał Wójcik, tegoroczny absolwent III LO w Tarnowie, który stanął na podium RobotChallenge – międzynarodowych zawodów robotów. W Wiedniu prezentował własne rozwiązania układu sterującego ruchem skonstruowanego przez siebie robota. Porównywał system nawigacji urządzenia do układu nerwowego człowieka. Zależność została oparta o założenie nagradzania sukcesów dodatkowymi informacjami, dostarczanymi systemowi elektronicznemu. Warto dodać, że Michał Wójcik po dwukrotnych sukcesach w czasie Olimpiady Astronomicznej w kraju był też uczestnikiem międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej w Indiach.

 

W przerwie konferencji Katarzyna Górska podczas performanceu pod hasłem ArsTechne zaserwowała gościom konferencji sporą dawkę rytmicznej muzyki eksperymentalnej. Połączenie kilkunastu kineskopowych monitorów  z muzycznymi wzmacniaczami pozwoliło na emitowanie wizualnej wersji dźwięku, w podziale na określone częstotliwości.  Przypomnijmy, że celem TEDx było inspirowanie do propagowania nauki oraz zmiany rzeczywistości, poprzez działania na rzecz rozwoju osobistego i wzmacniania  lokalnych społeczności.

więcej »

Czy przyszłość staje się teraz? Czy będzie tym, co dopiero się wydarzy? Na takie pytania odpowiedzi poszukają naukowcy, przedsiębiorcy z branży technologicznej, ludzie zajmujący się filmem, animatorzy wywodzący się z różnych środowisk. Spotkają się podczas pierwszej konferencji TEDx Tarnów 24 czerwca w Teatrze im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.

 

Zainteresowanie spotkaniem jest tak duże, że przed kilkunastoma dniami zamknięto listę gości. Centrum Zdrowia Tuchów jest partnerem przedsięwzięcia i dołącza do grona takich marek jak Google, które patronują konferencjom tego typu. TED jest organizacją non-profit, zajmującą się tak zwanymi: ideami wartymi propagowania . Pomysł narodził się przed laty w Kalifornii, gdzie regularnie organizowano czterodniową konferencję. Obecnie TED obejmuje wiele projektów wspierających idee, zmieniające świat. Podczas konferencji zaproszeni myśliciele i działacze przedstawiają osiemnastominutowe wystąpienia, które są następnie udostępniane bezpłatnie na witrynie TED.com oraz na kanale TEDTalk w serwisie YouTube. Celem jest inspirowanie ludzi do propagowania nauki, jak również do zmiany otaczającej rzeczywistości, poprzez działania na rzecz rozwoju osobistego oraz wzmacniania  lokalnych społeczności. Organizatorzy deklarują, że ich zamiarem jest, aby inspiracje, które przyjdą do miasta z zewnątrz, przemieniły się w czyny. Podkreślają, że najważniejszym potencjałem miasta byli, są i będą ludzie.

 

Wśród prelegentów spotkania znaleźli się: Michał Leszek, twórca marki Kruger&Matz, który zajmująco potrafi opowiadać o pasji tworzenia, fascynacji, podejściu do marketingu i biznes, a także o świadomym wyborze drogi życiowej czy Piotr Sułkowski – doktor habilitowany nauk fizycznych, specjalizuje się w kwantowej teorii pola i teorii strun oraz w biofizyce. Jest on także pracownikiem naukowy, w California Institute of Technology , a w ramach   popularyzacji nauki koordynuje projekt „Zapytaj fizyka", w którym badacze odpowiadają na pytania internautów, a wybitni naukowcy wygłaszają wykłady popularnonaukowe.

 

W programie konferencji znalazł się także performance Katarzyny Górskiej zatytułowany ArsTechne, w którym biorąc pod uwagę dotychczasowe dokonania autorki można się spodziewać połączenie eksperymentalnej muzyki elektronicznej z wizualizacją, generowaną  przy użyciu fal dźwiękowych. Konferencję zakończy AfterParty.

więcej »

Preferencje przy studiach i uzupełnianiu wykształcenia, możliwość przygotowania specjalnych szkoleń pod potrzeby szpitala oraz  prezentowania oferty spółki podczas Dni Kariery Collegium Medicum  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Takie preferencje daje Centrum Zdrowia Tuchów przystąpienie do Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących. Spółka znalazła się wśród podmiotów leczniczych z województwa małopolskiego,  które podpisały porozumienie w tej sprawie. W Sali Senackiej Collegium Nowodworskiego podpis pod dokumentem zawiązującym sieć złożył prezes spółki Tomasz Olszówka. 

 

W myśl porozumienia studenci i absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum odbywać będą praktyki i staże studenckie w placówkach zrzeszonych w sieci. Dodatkowo porozumienie pozwoli pozyskać bazę kliniczną do wspólnej realizacji badań naukowych. Centrum Zdrowia Tuchów może ponadto skierować trzech pracowników na kursy kształcenia podyplomowego, prowadzonego przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ na każdy rok współpracy. Przewidziano też preferencyjne zasady uczestnictwa pracowników szpitala w studiach doktoranckich, jak również w studiach podyplomowych, prowadzonych przez UJ Collegium Medicum. W dokumencie zapisano także możliwość przygotowania specjalnych szkoleń przez UJ Collegium Medicum w zakresie kształcenia podyplomowego dla pracowników CZT. Podmioty zrzeszone w sieci mogą używać logo UJ Collegium Medicum, w celu oznaczenia swoich budynków, jako współuczestniczących w szkoleniu kadry. 

 

Prócz Centrum Zdrowia Tuchów do sieci weszło także 10 innych placówek służby zdrowia.  Z ramienia UJ CM umowę podpisali prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki oraz pełnomocnik rektora UJ ds. klinicznych w Collegium Medicum prof. Jerzy Wordliczek.

więcej »
Targowa frekwencja dopisała poniedziałek, 19 cze. 2017

Byli goście zainteresowani głównie konferencją dietetyczną, nie brakowało  tych, którzy przyszli na badania, wybraną prelekcję, czy po to, aby zobaczyć konkretne stoisko. Około południa targowe ekspozycje oglądało 150 osób. - Jesteśmy zadowoleni z imprezy i zamierzamy w ramach stowarzyszenia powtarzać działania tego typu. W ten sposób  I Tarnowskie Targi Mama & Dziecko podsumowuje Iwona Wróbel-Przebięda ze Stowarzyszenia Mamy Tarnów. Centrum Zdrowia Tuchów jako partner imprezy wykonywało badania USG 4D dla kobiet w ciąży.    

 

Zainteresowanie darmowymi badaniami, podczas których można było wraz z lekarzem oglądnąć dzieci i otrzymać szczegółowe informacje na temat ich rozwoju było ogromne. Pomimo, że przy rejestracji telefonicznej lista zapełniła się bardzo szybko, podczas imprezy panie dopytywały jeszcze o możliwość wykonania USG. - Udało się to dodatkowo w jednym przypadku, bo właściwie cały czas targów mieliśmy ściśle wypełniony – relacjonuje dr n. med. Artur Czekański - specjalista położnik i ginekolog, który wykonywał badania. Dodaje on, że wyniki diagnostyki właściwie w żadnym przypadku nie przysporzyły mamom powodów do niepokoju o stan zdrowia dzieci. Przypomnijmy, że Centrum Zdrowia Tuchów jako jedyna placówka w subregionie realizuje program badań prenatalnych. Ryzyko wystąpienia patologii płodu rośnie powyżej 35. roku życia matki. Ponadto przeprowadzenie takich badań jest szczególnie zalecane dla kobiet w sytuacji, gdy w rodzinie były choroby genetyczne lub jeśli poprzednie dziecko urodziło się z wadą. Warunkiem jest skierowanie, wystawione przez lekarza, prowadzącego ciążę. Warto dodać, że w wielu przypadkach badania takie pomagają zacząć leczenie w łonie matki. Część wad rozwojowych można korygować operacyjnie. W innych sytuacjach możliwe jest przygotowanie się do porodu w ośrodku, w którym będzie możliwe rozpoczęcie leczenia dziecka natychmiast po porodzie.

 

Targi Mama & Dziecko otwarła konferencja dietetyczna na temat zdrowych słodyczy. Takich wypieków można było także skosztować podczas imprezy. Zainteresowaniem cieszyły się prelekcje fizjoterapeutki dziecięcej i trenerki kobiet w ciąży. W programie imprezy znalazły się także wykłady na temat pierwszej pomocy u niemowląt i dzieci oraz pogadanka dotycząca laktacji. Nie zabrakło prezentacji na temat właściwego przewożenia dzieci i chustonoszenia.

więcej »

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
33-170 Tuchów ul. Szpitalna 1
Sekretariat
Tel. 14 65 35 101
Fax.14 65 35 104

Zapewniające intymność, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Takie są nowe sale oddziału położniczego i neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od 13 października będą już z nich korzystały młode matki. Otwarcie oddziałów oznacza zakończenie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat w Tuchowie pod hasłem „Nowoczesn

Bezpieczne wykonywane przy użyciu pierwszego w regionie, bardzo dokładnego, aparatu cyfrowego z niską dawką promieniowania RTG. Panie pomiędzy 50 a 69. rokiem życia mogą je wykonać bezpłatnie,  aby potwierdzić, że są zdrowe.

Centrum Zdrowia Tuchów  w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wykonuje zabiegi polegające na usunięciu trzeciego migdałka. Operacje usunięcia trzeciego migdałka w Centrum Zdrowia Tuchów wykonują lekarze z wieloletnim stażem: lek. med. Urszula Horbacewicz - specjalista otolaryngolog oraz lek. med. otolaryngolog i specjalista audiolog - Przemysław Jarmoliński.  Zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu  z Narodowym Fundusz

Zabiegi usuwania zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji przeprowadza lek. med. Adam Słoka - specjalista w zakresie okulistyki. Posiadamy nowoczesny sprzęt, proponujemy  krótkie terminy, wykorzystujemy amerykańskie soczewki.  

 

 

 

 


To, co nas wyróżnia:

 

  • Wysokiej klasy specjaliści

Pracownia Tomografii Komputerowej jest najnowocześniejszym oddziałem diagnostycznym w Centrum Zdrowia Tuchów. Wyposażona została, w najlepszy w swojej klasie, 16-rzędowy tomograf Toshiba Aquilion wraz z dwumonitorową stacją lekarską i automatyczną strzykawką. Wielorzędowy tomograf zapewnia optymalne parametry skanowania, minimalną w pełni bezpieczną dla Pacjenta, dawkę promieniowania rentgenowskiego or

Rejestracja elektroniczna:
- wpisz swoje dane kontaktowe
- kliknij "wyślij"
- skonktaktujemy się z Tobą aby umówić się na najlepszy dla Ciebie termin