MENU:
PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO – SZANSA NA ZDROWIE DLA MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI

Opis Projektu:

Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczyna realizację projektu „Profilaktyka raka jelita grubego – szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego oraz liczby wykonanych kolonoskopii osób w wieku aktywności zawodowej,  zamieszkałych w powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim oraz mieście Tarnów.

 

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie działań informacyjno - edukacyjnych na spotkaniach, które będą organizowane raz w miesiącu w danym powiecie oraz w punkcie multimedialnej platformy edukacyjnej, która będzie zlokalizowana w Centrum Zdrowia Tuchów przy ul. Szpitalnej 1. Ponadto cyklicznie będą się pojawiać informacje w mediach i prasie, a także zostanie wydana autorska publikacja na temat profilaktyki raka jelita grubego. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie będą realizowane z zachowaniem zasady równości szans (kobiety i mężczyźni) oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu jest zasada pierwszeństwa dla osób niepełnosprawnych oraz zamieszkujących gminy, które zostały zaliczone do tzw. „białych plam”.

 

Osoby, które wykonają badania kolonoskopowe otrzymają zwrot kosztów dojazdu na badanie i z powrotem, a także organizowany będzie transport zbiorowy BUS-em w przypadku osób samotnych, nieposiadających samochodu prywatnego, braku połączenia autobusowego lub w przypadku znacznej niepełnosprawności.

 

W ramach projektu 1300 osób otrzyma bezpośrednie wsparcie w formie działań informacyjno - edukacyjnych oraz 1000 osób weźmie udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego, w tym 300 osób otrzyma pełne bezpłatne znieczulenie jako wsparcie do wykonania badania kolonoskopowego.

 

 

Ogłoszenie nr 12 z dnia 09.06.2017 r.

Informacja o wyborze Wykonawcy na opracowanie merytoryczne materiału do publikacji autorskiej na temat profilaktyki raka jelita grubego w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego - Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski"

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: NR 7/RPMP8.6.2/17 z dnia 26.05.2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożył Profesor dr hab. Paulin Moszczyński.

 

 

Ogłoszenie nr 11 z dnia 09.06.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert nacałościowe opracowanie graficzne wraz z okładką, przygotowanie składu, redakcja i korekta językowa, nadanie numeru ISBN oraz druk i oprawa publikacji autorskiej na temat profilaktyki raka jelita grubego.

Zapytanie ofertowe 11/RPMP8.6.2/17 z dn. 09.06.2017

 

Załącznik nr 1

,

 

 

Załącznik nr 2

,

 

 

Ogłoszenie nr 10 z dnia 09.06.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na produkcję i emisję w lokalnym radiu 88 programów informacyjnych  na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”.

Zapytanie ofertowe z dn. 09.06.2017 o nr: ZO NR 10/RPMP8.6.2/17

 

Załącznik nr 1

,

 

 

Załącznik nr 2

,

 

 

Ogłoszenie nr 9 z dnia 02.06.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na publikację 22 ogłoszeń dotyczących profilaktyki raka jelita grubego w czterech portalach WWW o zasięgu co najmniej lokalnym (obejmujący powiat tarnowski, dąbrowski, brzeski oraz miasto Tarnów) na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”.

Zapytanie ofertowe z dn. 02.06.2017 o nr: ZO NR 9/RPMP8.6.2/17

 

Załącznik nr 1

,

 

 

Załącznik nr 2

,

 

 

Ogłoszenie nr 8 z dnia 02.06.2017 r.

 

Informacja o wyborze Dostawcy materiałów promocyjno-edukacyjnych na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w okresie od czerwca  2017 do marca 2019 w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego - Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski"

 

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: NR 6/RPMP8.6.2/17 z dnia 23.05.2017 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Studio ZYGZAK Grzegorz Zieliński

 

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

 

Ogłoszenie nr 7 z dnia 02.06.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na publikację 8 ogłoszeń dotyczących profilaktyki raka jelita grubego w czterech periodykach dystrybuowanych w południowej części powiatu tarnowskiego na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”.

Zapytanie ofertowe z dn. 01.06.2017 o nr: ZO NR 8/RPMP8.6.2/17

 

Załącznik nr 1

,

 

 

Załącznik nr 2

,

 

 

Ogłoszenie nr 6 z dnia 26.05.2017

 

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na opracowanie merytoryczne materiału do publikacji autorskiej na temat profilaktyki raka jelita grubego w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego - Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski"

 

Zapytanie ofertowe z dn. 26.05.2017 o nr: 7/RPMP8.6.2/17

 

 

Załącznik nr 1

,

 

 

Załącznik nr 2

,

 

 

 

Ogłoszenie nr 5 z dnia 24.05.2017

 

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na wydruk i dostawę materiałów promocyjno-edukacyjnych na potrzeby działań kampanii informacyjno-edukacyjnej w okresie od czerwca  2017 do marca 2019 w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego - Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski"

 

Zapytanie ofertowe z dn. 23.05.2017 o nr: ZO NR 6/RPMP8.6.2/17

 

 

Załącznik nr 1

,

 

 

Załącznik nr 2

,

 

 

Ogłoszenie nr 4 z dnia 24.05.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie do realizacji spotkań informacyjno – edukacyjnych  w okresie od czerwca  2017 do marca 2019 w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego - Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski"

 

Zapytanie ofertowe 4/RPMP8.6.2/17 z dn. 24.05.2017

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Ogłoszenie nr 3 z dnia 19.05.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na świadczenie usług zdrowotnych w zakresie badań konoskopowych oraz wykonywania znieczuleń do badań konoskopowych  w okresie od maja  2017 do lutego 2019 w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego - Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski"

 

Zapytanie ofertowe 3/RPMP8.6.2/17 z dn. 19.05.2017

 

Załącznik nr 1

 

Załącznik nr 2

 

Ogłoszenie nr 2 09.05.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym polegającym na wysyłce 25000 listów z materiałami informacyjno-edukacyjnymi w okresie od czerwca 2017 do lutego 2019 w ramach projektu pt.: „Profilaktyka raka jelita grubego - Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski"

 

Zapytanie ofertowe 2/RPMP8.6.2/17 z dn. 09.05.2017

,

 

wymagane dokumenty:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy:

,

 

Zaproszenie nr 1 04.05.2017

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Profilaktyka raka jelita grubego – Szansa na zdrowie dla mieszkańców małopolski„

Zaproszenie:

 

Zapytanie ofertowe 1/RPMP8.6.2/17 z dn. 04.05.2017

,

 

Dokumenty potrzebne do składania ofert:

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy:

 

Załącznik nr 2 - Umowa:

 

Załącznik nr 3 - Wykaz zrealizowanych zamowień:

 

Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników nadzoru:

 

Załącznik nr 5 - Wykaz sprzętu:

 

Załącznik nr 6 - Zakres inwestycji:

 

 

Załącznik nr 7 - Projekt budowlany:

 

 

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
33-170 Tuchów ul. Szpitalna 1
Sekretariat
Tel. 14 65 35 101
Fax.14 65 35 104

Co roku na raka jelita grubego umiera w Polsce ponad 10 tys. osób. Badania profilaktyczne są jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia. Teraz badania przesiewowe raka jelita grubego będą jeszcze bardziej dostępne.

 

Rozpoczęła się bowiem realizacja programu  profilaktycznego „Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”, realizowanego

Zapewniające intymność, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Takie są nowe sale oddziału położniczego i neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od 13 października będą już z nich korzystały młode matki. Otwarcie oddziałów oznacza zakończenie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat w Tuchowie pod hasłem „Nowoczesn

Bezpieczne wykonywane przy użyciu pierwszego w regionie, bardzo dokładnego, aparatu cyfrowego z niską dawką promieniowania RTG. Panie pomiędzy 50 a 69. rokiem życia mogą je wykonać bezpłatnie,  aby potwierdzić, że są zdrowe.

Centrum Zdrowia Tuchów  w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wykonuje zabiegi polegające na usunięciu trzeciego migdałka. Operacje usunięcia trzeciego migdałka w Centrum Zdrowia Tuchów wykonują lekarze z wieloletnim stażem: lek. med. Urszula Horbacewicz - specjalista otolaryngolog oraz lek. med. otolaryngolog i specjalista audiolog - Przemysław Jarmoliński.  Zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu  z Narodowym Fundusz

Zabiegi usuwania zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji przeprowadza lek. med. Adam Słoka - specjalista w zakresie okulistyki. Posiadamy nowoczesny sprzęt, proponujemy  krótkie terminy, wykorzystujemy amerykańskie soczewki.  

 

 

 

 


To, co nas wyróżnia:

 

  • Wysokiej klasy specjaliści

Pracownia Tomografii Komputerowej jest najnowocześniejszym oddziałem diagnostycznym w Centrum Zdrowia Tuchów. Wyposażona została, w najlepszy w swojej klasie, 16-rzędowy tomograf Toshiba Aquilion wraz z dwumonitorową stacją lekarską i automatyczną strzykawką. Wielorzędowy tomograf zapewnia optymalne parametry skanowania, minimalną w pełni bezpieczną dla Pacjenta, dawkę promieniowania rentgenowskiego or

Rejestracja elektroniczna:
- wpisz swoje dane kontaktowe
- kliknij "wyślij"
- skonktaktujemy się z Tobą aby umówić się na najlepszy dla Ciebie termin