MENU:
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W WIERZCHOSŁAWICACH - TWOJA DROGA DO ZDROWIA

Opis Projektu:

Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczyna realizację projektu pt. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do Zdrowia” . Jego celem jest poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej minimum 90 spośród 100 osób niesamodzielnych, które zostaną objęte wsparciem. Zdecydowaną większość  w tej grupie stanowić będą seniorzy w wieku ponad 65 lat. Chodzi o mieszkańców powiatów: tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego i  bocheńskiego oraz samego Tarnowa.

 

Zaplanowane działania będą obejmować przygotowanie uczestników programu oraz ich opiekunów do kontynuacji opieki, w tym do życia z niepełnosprawnością. Do 30.11.2016 w Wierzchosławicach, na piętrze tamtejszego Ośrodka Zdrowia,  utworzony zostanie Dzienny Dom Opieki Medycznej. Będzie on działał zgodnie z wymaganiami tak zwanego standardu pierwszego. Następnie od 1 grudnia 2016 r. do końca maja 2018 r. DDOM będzie świadczył usługi prozdrowotne na bazie 15 miejsc opieki nad osobami zależnymi. W sumie uczestnikami projektu będzie 100 osób niesamodzielnych. Większość – 60osób – będą stanowić kobiety.

 

Projekt  „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do Zdrowia”  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój na zlecenie Ministerstwa Zdrowia. Wartość projektu wynosi:1 072 516,50PLN, z czego wkład Funduszy Europejskich to: 999 934,66 PLN.  Prócz utworzenia 15 zdeinstytucjonowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi w Dziennym Domu Opieki Medycznej rezultatem realizacji programu będzie także odpowiednie przygotowanie uczestników do samoopieki oraz do życia z własną niepełnosprawnością. Projekt ułatwi ponadto godzenia życia zawodowego z rodzinnym u co najmniej 90 % opiekunów osób niesamodzielnych. Warunki realizacji zadania będą na bieżąco monitorowane. Analiza opinii uczestników  projektu lub ich opiekunów pozwoli na wyciągnie wniosków dotyczących planowania kolejnych działań tego typu w przyszłości.

 

Dzienny Dom Opieki Medycznej powstanie pod adresem Wierzchosławice 39B, nabór do projektu zostanie uruchomiony 02.11.2016r.

 

 

15. Ogłoszenie 30.12.2016 r.

Informacja o wyborze Dostawcy usług transportowych dla maksymalnie 15, średnio 8 osób dziennie w okresie od stycznia 2017 do maja 2018 w ramach projektu pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia”

 

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: ZO08/EFS-5.2/16 z dnia 19.12.2016 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Transport Osobowo-Towarowy "JANPOL" Jan Pięta

 

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

 

 

14. Ogłoszenie 21.12.2016:

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na świadczenie usług transportowych dla maksymalnie 15, średnio 8 osób dziennie w okresie od stycznia 2017 do maja 2018 w ramach projektu pt.: „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia”

zapytanie ofertowe z dn. 19.12.2016 o nr: ZO08/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy:

,

 

załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat (2013-2016) wszystkich usług zbliżonych co do zakresu i wartości do usług transportowych objętych zamówieniem

 

,

 

 

13. Ogłoszenie 29.11.2016 r.

Informacja o wyborze Dostawcy na wykonanie badań diagnostycznych osób będących pacjentami Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od grudnia 2016 do maja 2018 w ramach projektu  pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia".

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: ZO07/EFS-5.2/16 z dnia 21.11.2016 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Diagnostyka TARNÓW Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o.

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

 

12. Ogłoszenie 24.11.2016 r.

Informacja o wyborze Dostawcy usług cateringowych dla 15 osób dziennie w okresie od grudnia 2016 do maja 2018 w ramach projektu  pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia".

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: ZO06/EFS-5.2/16 z dnia 10.11.2016 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

 

11. Ogłoszenie 21.11.2016:

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na wykonanie badań diagnostycznych osób będących pacjentami Dziennego Domu Opieki Medycznej w okresie od grudnia 2016 do maja 2018 w ramach projektu  pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia".

zapytanie ofertowe z dn. 21.11.2016 o nr: ZO07/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy:

,

 

 

10. Ogłoszenie 15.11.2016:

Ze względu na błąd w zapytaniu ofertowym  z dn. 10.11.2016 o nr: ZO06/EFS-5.2/16 dotyczącym konkursu ofert na świadczenie usług cateringowych dla 15 osób dziennie w okresie od grudnia 2016 do maja 2018 w ramach projektu  pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia" polegający na błędnie wpisanych ilościach jednostek żywieniowych, ulega zmianie w/w zapytanie ofertowe oraz załącznik nr 1 tj. formularz ofertowy. Termin składania ofert zostaje również przesunięty z dnia 22.11.2016 r. na 23.11.2016 r.

zapytanie ofertowe z dn. 10.11.2016 o nr: ZO06/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy:

,

 

9. Ogłoszenie 14.11.2016:

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na świadcznie usług cateringowych dla 15 osób dziennie w okresie od grudnia 2016 do maja 2018 w ramach projektu  pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia".

zapytanie ofertowe z dn. 10.11.2016 o nr: ZO06/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy:

,

 

załącznik nr 2 - Wykaz zrealizowanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat (2013-2016) wszystkich usług zbliżonych co do zakresu i wartości do usług cateringowych objętych zamówieniem

 

,

 

8. Ogłoszenie 11.10.2016 - informacja o wyborze dostawcy urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu  pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia"

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: ZO03/EFS-5.2/16 z dn. 20.09.2016 r. oraz

nr: ZO04/EFS-5.2/16 z dn. 20.09.2016 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Stolarski Stanisław Karaś

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

 

7. Ogłoszenie 07.09.2016:

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Oferentów do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert dotyczącym wyboru personelu medycznego w ramach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w Dziennym Domu Opieki Medycznej tj.


1. LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE REHABILITACJI MEDYCZNEJ
2. LEKARZA SPECJALISTY W DZIEDZINIE GERIATRII
3. PSYCHOLOGA
4. DIETETYKA
5. LOGOPEDY
6. FARMACEUTY

 

zapytanie ofertowe z dn. 07.09.2016 o nr: ZO05/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy:

,

 

załącznik nr 2 - Formularz CV:

,

 

 

6. Ogłoszenie 04.10.2016 r. - wydłużenie terminu realizacji zamówień

Informujemy, iż ulega zmianie termin realizacji przedmiotu zamówień zgodnie z:

  1. Zapytanie ofertowe nr: ZO03/EFS-5.2/16 z dn. 20.09.2016 - Pkt. 4.1 z 14 dni na 21 dni
  2. Zapytanie ofertowe nr: ZO04/EFS-5.2/16 z dn. 20.09.2016 - Pkt. 4.1 z 14 dni na 21 dni

 

5. Ogłoszenie 30.09.2016 - informacja o wyborze dostawcy urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu  pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia"

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr: ZO02/EFS-5.2/16 z dnia 08.09.2016 r. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Technomex Sp. z o.o.

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

 

4. Ogłoszenie 28.09.2016:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zakup i dostawę urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu  pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia" zgodnie z zapytaniem ofertowym z dn 12.09.2016 o nr: ZO02/EFS-5.2/16 zostaje przesunięte z dnia 28.09.2016 na 30.09.2016

 

3. Ogłoszenie 20.09.2016:

 

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na zakup i dostawę urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu  pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia".

 

 

zapytanie ofertowe z dn. 20.09.2016 o nr: ZO03/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy:

,

 

 

 

załącznik nr 2 - Wykaz mebli:

,

 

 

 

zapytanie ofertowe z dn. 20.09.2016 o nr: ZO04/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy:

,

 

 

 

załącznik nr 2 – Specyfikacja i parametry zabudowy:

,

 

 

 

2. Ogłoszenie 12.09.2016:

 

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Dostawców do wzięcia udziału w organizowanym konkursie ofert na zakup i dostawę urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu  pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia".

 

 

zapytanie ofertowe z dn 12.09.2016 o nr: ZO02/EFS-5.2/16:

 

wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 - Formularz ofertowy:

,

 

 

 

załącznik nr 2 - Wykaz sprzętu:

,

 

 

 

1. Zaproszenie 06.07.2016:

Zarząd Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o. zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do wziecia udziału w organizowanym konkursie ofert na wykonanie robót budowlanych pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia".

 

Ogłoszenie nr 2 29.07.2016 - informacja o wyborze wykonawcy robót budowlanych:

Informujemy, iż w wyniku postępowania nr ZO1/EFS-5.2/16 z dnia 30.06.2016r najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Remontowo-budowlany "GOTEL" Paweł Bigos otrzymując najwyższą ilość punktów.

Z ww. firmą podpisana zostanie stosowna Umowa.

 

Ogłoszenie nr 3 28-09-2016

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na zakup i dostawę urządzeń i drobnego sprzętu w ramach projektu  pn. "Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wierzchosławicach - Twoja droga do zdrowia" zgodnie z zapytaniem ofertowym z dn 12.09.2016 o nr: ZO02/EFS-5.2/16 zostaje przesunięte z dnia 28.09.2016 na 30.09.2016

 

Ogłoszenie nr 1 07.07.2016 - zmiana terminu składania ofert:

 

Zapytanie ofertowe z dnia: 30.06.2016:

 

Dokumenty potrzebne do składania ofert:

 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy:

Załącznik nr 2 - Umowa:

 

Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych:

Załącznik nr 4 - Wykaz pracowników:

Załącznik nr 5 - Wykaz sprzętu:

Załącznik nr 6 - Rzut pomieszczeń:

Załącznik nr 7 - Przedmiar robót:

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
33-170 Tuchów ul. Szpitalna 1
Sekretariat
Tel. 14 65 35 101
Fax.14 65 35 104

Co roku na raka jelita grubego umiera w Polsce ponad 10 tys. osób. Badania profilaktyczne są jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia. Teraz badania przesiewowe raka jelita grubego będą jeszcze bardziej dostępne.

 

Rozpoczęła się bowiem realizacja programu  profilaktycznego „Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”, realizowanego

Zapewniające intymność, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Takie są nowe sale oddziału położniczego i neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od 13 października będą już z nich korzystały młode matki. Otwarcie oddziałów oznacza zakończenie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat w Tuchowie pod hasłem „Nowoczesn

Bezpieczne wykonywane przy użyciu pierwszego w regionie, bardzo dokładnego, aparatu cyfrowego z niską dawką promieniowania RTG. Panie pomiędzy 50 a 69. rokiem życia mogą je wykonać bezpłatnie,  aby potwierdzić, że są zdrowe.

Centrum Zdrowia Tuchów  w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wykonuje zabiegi polegające na usunięciu trzeciego migdałka. Operacje usunięcia trzeciego migdałka w Centrum Zdrowia Tuchów wykonują lekarze z wieloletnim stażem: lek. med. Urszula Horbacewicz - specjalista otolaryngolog oraz lek. med. otolaryngolog i specjalista audiolog - Przemysław Jarmoliński.  Zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu  z Narodowym Fundusz

Zabiegi usuwania zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji przeprowadza lek. med. Adam Słoka - specjalista w zakresie okulistyki. Posiadamy nowoczesny sprzęt, proponujemy  krótkie terminy, wykorzystujemy amerykańskie soczewki.  

 

 

 

 


To, co nas wyróżnia:

 

  • Wysokiej klasy specjaliści

Pracownia Tomografii Komputerowej jest najnowocześniejszym oddziałem diagnostycznym w Centrum Zdrowia Tuchów. Wyposażona została, w najlepszy w swojej klasie, 16-rzędowy tomograf Toshiba Aquilion wraz z dwumonitorową stacją lekarską i automatyczną strzykawką. Wielorzędowy tomograf zapewnia optymalne parametry skanowania, minimalną w pełni bezpieczną dla Pacjenta, dawkę promieniowania rentgenowskiego or

Rejestracja elektroniczna:
- wpisz swoje dane kontaktowe
- kliknij "wyślij"
- skonktaktujemy się z Tobą aby umówić się na najlepszy dla Ciebie termin