fbpx
Ośrodek Psychoterapii 04

Większą liczbę pacjentów na Pogórzu można będzie objąć profesjonalną opieką psychiatryczną i pomocą psychologiczną. Taki będzie rezultat nowych kontraktów na świadczenia realizowane przez Ośrodek Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów. Placówka  przyjmująca pacjentów przy ulicy Kolejowej 8b będzie nadal realizowała wszystkie dotychczasowe zakresy świadczeń. Dodatkowo o ponad 30 % zwiększy się wartość kontraktu w ramach Poradni Psychologicznej,  a o około 10 % Dziennego Oddziału Psychiatrii.

 

Ośrodek Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów przyjmuje pacjentów  już od sześciu lat. W tym czasie specjaliści – w ramach kontraktu z NFZ – udzieli blisko 50 tys. porad.  Tylko w pierwszym półroczu 2018 r. Ośrodek przyjął blisko 900 pacjentów.  Do Dziennego Oddziału Psychiatrii trafiają chorzy cierpiący na schizofrenię, zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju oraz osoby mające problemy w codziennym funkcjonowaniu.  Pacjent jest poddawany ocenie psychiatryczno-psychologicznej, a następnie zespół specjalistów opracowuje dla niego indywidualny program terapeutyczny. Terapia opiera się na współpracy specjalistów w zakresie psychiatrii, psychologów, psychoterapeutów, terapeuty zajęciowego i pielęgniarek.  Prócz leczenia farmakologicznego chorzy korzystają z różnych form oddziaływań. W Oddziale prowadzona jest terapia grupowa i indywidualna, psychoedukacja, muzykoterapia, terapie ekspresyjne oraz różnego rodzaju treningi. Personel oferuje także pomoc w postaci konsultacji dla rodzin i bliskich pacjentów. Ze świadczeń ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej Ośrodka w pierwszym półroczu skorzystało ponad 530 pacjentów.

 

Ponad 1700 razy pacjenci odwiedzali dwie działające w Ośrodku poradnie leczenia uzależnień. Najczęściej pomocy szukają w nich osoby uzależnione od alkoholu, ale też chorzy, którzy nie potrafią sobie poradzić z zależnością od: leków, narkotyków, hazardu, zakupów czy internetu.  Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest motywacja do zerwania z nałogiem. Poradnie oferują pomoc także współuzależnionym członkom rodzin. W Ośrodku działają też: Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Poradnia Psychologiczna. Łącznie tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku odnotowano w nich ponad 650 wizyt.

 

Istotnym elementem działalności Ośrodka Psychoterapii jest leczenie środowiskowe, polegające na opiece i udzielaniu bezpłatnej pomocy pacjentom w ich środowisku domowym. Członkowie zespołu składającego się z lekarza, psychologa i terapeuty środowiskowego odbyli w pierwszym półroczu ponad 360 takich wizyt.