fbpx
Badania kliniczne 01

Poradnia Chorób Metabolicznych znajdująca się w Centrum Zdrowia w Wierzchosławicach poszerza zakres badań klinicznych. Teraz w terapii będą mogli uczestniczyć także pacjenci cierpiący na wrzodziejące zapalenie jelita grubego oraz na chorobę Leśniowskiego-Crohna.  Zainteresowani udziałem w programach lekowych dotyczących tych schorzeń mogą się kontaktować z zespołem ośrodka telefonicznie pod numerem 663 370 883 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: badaniakliniczne@icloud.com.

 

Badania dla osób z rozpoznanym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna są przeznaczone dla chorych, u których pomimo standardowego leczenia wciąż występują objawy choroby. Podstawowe warunki kwalifikacji to rozpoznanie schorzenia o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, wiek pomiędzy 18. a 75. rokiem życia i przyjmowanie przynajmniej jednego leku przeciwzapalnego lub kortykosteroidu. Objawy choroby muszą występować przez okres co najmniej 3 miesięcy. Udział w programie wymaga regularnego zgłaszania się do ośrodka badawczego w Wierzchosławicach na badania kontrolne. W sumie w ciągu roku odbędzie się około 10 takich wizyt.  Umożliwiają one bardzo skuteczny nadzór nad stanem zdrowia pacjenta, oraz w razie potrzeby, odpowiednią modyfikację leczenia.

 

Udział w programach prowadzonych w Poradni Metabolicznej w Wierzchosławicach niesie za sobą sporo korzyści. Wszystkie świadczenia, zaczynając od specjalistycznej diagnostyki, a kończąc na lekach są bezpłatne. Chorzy mogą liczyć także na zwrot kosztów dojazdów na wizyty lekarskie i badania.

 

W ośrodku w Wierzchosławicach od kilku lat prowadzone  są programy lekowe głównie dla chorych z cukrzycą, zaburzeniami metabolicznymi, oraz dolegliwościami ze strony układu sercowo-naczyniowego.