Centrum Zdrowia Tuchów realizuje takie świadczenia jako jedyny podmiot w Tarnowie. Są one przeznaczone dla pacjentów unieruchomionych, którzy z powodu dysfunkcji narządu ruchu nie mogą dotrzeć do ośrodków ambulatoryjnych. Rejestrować się można w Zespole Rehabilitacji Domowej w Tarnowie przy ul. Józefa Szujskiego 66/206 lub telefonicznie pod numerami 14 306 60 30, 728 588 586. Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub określonych specjalistów. Pacjent powinien zarejestrować skierowanie nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia.

Z wizyt domowych mogą skorzystać osoby po unieruchomieniu. Zabiegi w domu nie różnią się jakością od tych wykonywanych w ośrodkach rehabilitacji. Szybki efekt zapewnia indywidualne podejście fizjoterapeuty, który podczas wizyty poświęca czas tylko jednej osobie. Profesjonalne zabiegi z możliwością dojazdu dotyczą szerokiego zakresu świadczeń: rehabilitacji neurologicznej np. dla pacjentów po udarach, wylewach oraz ze stwardnieniem rozsianym, rehabilitacji ortopedycznej i urazowej po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach czy rehabilitacji reumatologicznej. Zabiegi – według wskazówek lekarza – mogą obejmować kinezyterapię, masaże, elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym, światłolecznictwo i termoterapię.

Celem świadczeń wykonywanych w domu jest nauczenie pacjenta samodzielności w podstawowych czynnościach jak lokomocja, higiena osobista, ubieranie czy wstawanie z łóżka. Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach rehabilitacja może zostać przedłużona decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

W ramach wizyt domowych szczególny nacisk jest położony na edukację rodziny i opiekunów, aby wszelkie czynności związane z opieką nad chorym były jak najmniej obciążające. Zabiegi są realizowane w tygodniu w godz. 8-ej do 18-ej, terminy są dopasowywane do potrzeb i możliwości pacjentów. Skierowania można przesyłać do Zespołu Rehabilitacji Domowej w Tarnowie, także za pośrednictwem faksu.