MENU:
INFORMACJA O PROJEKCIE

 

 

Projekt „Profilaktyka raka jelita grubego – szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej, Poddziałanie 8.6.2 Programy zdrowotne, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informacje o projekcie

 

Centrum Zdrowia Tuchów rozpoczyna realizację projektu „Profilaktyka raka jelita grubego – szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego oraz liczby wykonanych kolonoskopii osób w wieku aktywności zawodowej,  zamieszkałych w powiecie tarnowskim, dąbrowskim, brzeskim oraz mieście Tarnów.

 

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w formie działań informacyjno - edukacyjnych na spotkaniach, które będą organizowane raz w miesiącu w danym powiecie oraz w punkcie multimedialnej platformy edukacyjnej, która będzie zlokalizowana w Centrum Zdrowia Tuchów przy ul. Szpitalnej 1. Ponadto cyklicznie będą się pojawiać informacje w mediach i prasie, a także zostanie wydana autorska publikacja na temat profilaktyki raka jelita grubego. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie będą realizowane z zachowaniem zasady równości szans (kobiety i mężczyźni) oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Kryterium decydującym o zakwalifikowaniu Uczestnika do projektu jest zasada pierwszeństwa dla osób niepełnosprawnych oraz zamieszkujących gminy, które zostały zaliczone do tzw. „białych plam”.

 

Osoby, które wykonają badania kolonoskopowe otrzymają zwrot kosztów dojazdu na badanie i z powrotem, a także organizowany będzie transport zbiorowy BUS-em w przypadku osób samotnych, nieposiadających samochodu prywatnego, braku połączenia autobusowego lub w przypadku znacznej niepełnosprawności.

 

W ramach projektu 1300 osób otrzyma bezpośrednie wsparcie w formie działań informacyjno - edukacyjnych oraz 1000 osób weźmie udział w badaniach profilaktycznych raka jelita grubego, w tym 300 osób otrzyma pełne bezpłatne znieczulenie jako wsparcie do wykonania badania kolonoskopowego.

 

Kto może uczestniczyć w projekcie?

 

Z badania będą mogły skorzystać bezpłatnie osoby w wieku:

  • 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, z rozpoznaniem raka jelita grubego,
  • od 25. roku życia, z rodzin z tak zwanym zespołem Lyncha, w których prawdopodobieństwo choroby jest wyższe, ze względu na uwarunkowania genetyczne.

 

Aby skorzystać ze świadczeń w ramach projektu „Profilaktyka raka jelita grubego – szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski” należy:


1. Zapoznać się z:

a) Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy

Regulamin:

 

- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

 

Dokumenty należy dostarczyć do Centrum Zdrowia Tuchów, 33 -170; ul. Szpitalna 1 – pocztą, faksem lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Koordynator Projektu - Monika Załuska od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.00
tel. 728 588 355

e-mail: malgorzata.michalik@czt.com.pl

 

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI – 1.234.800,43 PLN

WKŁAD WŁASNY – 64.965,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE – 1.169.835,43 PLN

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
33-170 Tuchów ul. Szpitalna 1
Sekretariat
Tel. 14 65 35 101
Fax.14 65 35 104

Co roku na raka jelita grubego umiera w Polsce ponad 10 tys. osób. Badania profilaktyczne są jednym z najskuteczniejszych sposobów leczenia. Teraz badania przesiewowe raka jelita grubego będą jeszcze bardziej dostępne.

 

Rozpoczęła się bowiem realizacja programu  profilaktycznego „Szansa na zdrowie dla mieszkańców Małopolski”, realizowanego

Zapewniające intymność, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Takie są nowe sale oddziału położniczego i neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od 13 października będą już z nich korzystały młode matki. Otwarcie oddziałów oznacza zakończenie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat w Tuchowie pod hasłem „Nowoczesn

Bezpieczne wykonywane przy użyciu pierwszego w regionie, bardzo dokładnego, aparatu cyfrowego z niską dawką promieniowania RTG. Panie pomiędzy 50 a 69. rokiem życia mogą je wykonać bezpłatnie,  aby potwierdzić, że są zdrowe.

Centrum Zdrowia Tuchów  w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wykonuje zabiegi polegające na usunięciu trzeciego migdałka. Operacje usunięcia trzeciego migdałka w Centrum Zdrowia Tuchów wykonują lekarze z wieloletnim stażem: lek. med. Urszula Horbacewicz - specjalista otolaryngolog oraz lek. med. otolaryngolog i specjalista audiolog - Przemysław Jarmoliński.  Zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu  z Narodowym Fundusz

Zabiegi usuwania zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji przeprowadza lek. med. Adam Słoka - specjalista w zakresie okulistyki. Posiadamy nowoczesny sprzęt, proponujemy  krótkie terminy, wykorzystujemy amerykańskie soczewki.  

 

 

 

 


To, co nas wyróżnia:

 

  • Wysokiej klasy specjaliści

Pracownia Tomografii Komputerowej jest najnowocześniejszym oddziałem diagnostycznym w Centrum Zdrowia Tuchów. Wyposażona została, w najlepszy w swojej klasie, 16-rzędowy tomograf Toshiba Aquilion wraz z dwumonitorową stacją lekarską i automatyczną strzykawką. Wielorzędowy tomograf zapewnia optymalne parametry skanowania, minimalną w pełni bezpieczną dla Pacjenta, dawkę promieniowania rentgenowskiego or

Rejestracja elektroniczna:
- wpisz swoje dane kontaktowe
- kliknij "wyślij"
- skonktaktujemy się z Tobą aby umówić się na najlepszy dla Ciebie termin