MENU:
AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie "Centrum Zdrowia Tuchów".

Promocja zdrowia i profilaktyka zachorowań. Takie są najczęściej tematy pogadanek, które pielęgniarka medycyny pracy Centrum Zdrowia Tuchów wygłasza w zakładach pracy oraz w szkołach powiatu tarnowskiego. Zarówno firmy jak i placówki edukacyjne, korzystające z medycyny pracy mogą zgłaszać tematy spotkań.

 

Pogadanka jest jedną z najpopularniejszych form działań edukacyjnych. Ostatnie prelekcje dotyczyły szkodliwości palenia tytoniu i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Tematyka spotkań z pracownikami i z młodzieżą jest jednak otwarta.  - Możemy np. przekazywać informacje o tym,  jak zmniejszać ryzyko zawodowe, czy wdrażać programy promocji zdrowia. Tematem spotkań z młodzieżą może być problematyka okresu dojrzewania – tłumaczy pielęgniarka medycyny pracy Sylwia Schabowska.

 

W tej sprawie można się kontaktować z opiekunem pacjentów medycyny pracy. Od pewnego czasu opieka nad partnerami Centrum Zdrowia Tuchów w tym zakresie jest sprawowana indywidualnie. Pomaga to np. w sprawnym przeprowadzaniu badań pracowników w przychodni. Korzystający z nich pacjenci są prowadzeni przez poradnie poszczególnych specjalności, których diagnostyka jest wymagana przy specyficznych rodzajach zagrożeń. Taka opieka jest także pomocna przy umawianiu badań, realizowanych w zakładach pracy lub w szkołach. - Jesteśmy w stanie zorganizować je w sytuacji, kiedy dotyczy to kilkunastu osób – mówi Katarzyna Drwal, zajmująca się koordynacją tych świadczeń. Można się z nią skontaktować telefonując pod numer 728 588 620.

 

Warto dodać, że niedawno Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zwiększył limit badań uczniów, studentów i kandydatów do szkół  dla Centrum Zdrowia Tuchów. Dlatego osoby, które w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażone na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych mogą się wciąż zgłaszać. Powinny mieć ze sobą wystawione przez szkołę skierowanie, opatrzone pieczątką i podpisem osoby kierującej. Zakres postępowania obejmuje też całą niezbędną diagnostykę dodatkową oraz konsultacje specjalistyczne, wynikające z zagrożeń, występujących w miejscach odbywania praktycznej nauki zawodu.

 

Badania wykonywane są w Poradni Medycyny Pracy przy ulicy Szpitalnej od wtorku do piątku w godzinach 7:00-17:00, a w poniedziałki do godz.12.30. Ostatnio przeprowadzali je słuchacze Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach. Na wniosek dyrekcji słuchacze szkoły policealnej kształcącej w systemie dziennym w specjalności terapeuta zajęciowy oglądali także pracownie diagnostyczne CZT oraz wizytowali Ośrodek Rehabilitacji przy ul. Mickiewicza.

więcej »

Już 5-cio miesięczny płód słyszy, widzi i czuje, kocha nas. To idealny czas na nawiązanie kontaktu i rozwijanie więzi. Jak to robić? – tego można się dowiedzieć z kolejnego odcinka Poradnika dla przyszłych Mam.

 

Został on opublikowany na stronie Centrum Zdrowia Tuchów w zakładce dla Mam, a także w tygodniku Temi i w portalu Mama w Tarnowie. Zapraszamy do lektury – http://czt.com.pl/dla-mamy

więcej »
Lepsze warunki w dąbrowskim ZOL czwartek, 24 wrz. 2015

Wyremontowane sale pacjentów, nowe węzły sanitarne, pomieszczenia terapii zajęciowej i zwiększenie liczby łóżek. Takie są efekty remontu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dąbrowie Tarnowskiej.  Na parterze budynku dąbrowskiego szpitala wykorzystywanego przez tę placówkę zrealizowało go Centrum Zdrowia Tuchów, zajmujące się realizacją świadczeń. 

 

- Przebudowa pomieszczeń spowodowała, że liczba miejsc dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dąbrowie Tarnowskiej wzrosła o dwanaście - informuje dyrektor operacyjny CZT Marcin Tabiś. Obecnie w Zakładzie może przebywać czterdziestu dziewięciu pensjonariuszy . To zazwyczaj osoby, które były już leczone szpitalnie i nie wymagają dalszej hospitalizacji. Podopieczni mają ukończony proces diagnozowania, jednak ze względy na stan zdrowia i brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w domu potrzebują stałego nadzoru medycznego i rehabilitacji. U pacjentów występują na ogół schorzenia fizyczne, somatyczne, jak również towarzyszące. Opieka nad nimi jest czasochłonnym procesem, wymagającym wielu fachowych umiejętności, stąd tak ważne jest, by odbywała się ona w jak najlepszych warunkach. 

 

W dąbrowskim ZOL pensjonariusze są systematycznie konsultowani przez lekarza. Mają zapewnioną troskliwą i profesjonalną całodobową opiekę pielęgniarską. Kontynuują też rozpoczęte leczenie farmakologiczne. Specjaliści prowadzą u nich rehabilitację schorzeń narządu ruchu. Remontowi poddano także służącą do tego salę, ze specjalistycznymi urządzeniami i sprzętem.  Jednak w związku z tym, że  80 % pacjentów  ZOL to osoby obłożnie chore, bardzo często są oni poddawani rehabilitacji przyłóżkowej. Podopieczni korzystają także z terapii zajęciowej. Regularnie jest im udzielana pomoc psychologiczna. Otrzymują posiłki dostarczane z zapewnieniem diety, dostosowanej do rodzaju schorzenia. Pensjonariusze codziennie mogą też oczywiście przyjmować odwiedziny krewnych i znajomych. Nie bez znaczenia jest także edukacja zdrowotna, polegającą na przygotowaniu podopiecznych i ich rodzin lub opiekunów do opieki i pielęgnacji w warunkach domowych.

 

Warto przypomnieć, że skierowanie do zakładu wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz innego zakładu opieki zdrowotnej, realizującego umowę z NFZ. Dokonuje on oceny stanu pacjenta w oparciu o tak zwaną skalę Barthela. Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego na pobyt finansowany przez NFZ trafiają podopieczni z oceną nie przekraczającą 40 punktów w tej skali. Mają wtedy zrefundowane koszty leczenia i rehabilitacji, płacą tylko za wyżywienie i zakwaterowanie. O pobyt w placówce mogą się także starać osoby w innej sytuacji. Muszą się jednak liczyć ze sfinansowaniem kosztów zabiegów terapeutycznych i  pielęgnacyjnych. 

 

Remont w dąbrowskim ZOL prowadzony był od maja, kiedy tuchowska spółka przejęła prowadzenia świadczeń od dąbrowskiego szpitala. W tym czasie w prace modernizacyjne  zainwestowano ponad 400 tys. zł.

więcej »

Rozpoczyna się jesień, pora kiedy najczęściej dopadają nas depresyjne nastroje. Jeżeli charakterystyczne objawy choroby towarzyszą  nam ponad dwa tygodnie i pojawiają się codziennie nie powinno się ich lekceważyć.

 

Depresja to jedna z chorób, której leczeniem zajmuje się Ośrodek Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów. Osoby dotknięte tym schorzeniem, ale także innymi dolegliwościami leczonymi przez psychiatrów, mogą tu uzyskać pomoc bezpłatnie, w ramach kontraktu placówki z Narodowym  Funduszem Zdrowia. 

 

Warto podkreślić, że do psychiatry nie trzeba mieć skierowania, nie obowiązuje też rejonizacja. Pierwszy kontakt pacjentów  następuje zazwyczaj przez działające w Ośrodku: Poradnię Zdrowia Psychicznego i  Poradnię Psychologiczną. Specjaliści w tych placówkach tylko w tym roku udzielili blisko 800 porad. Wśród pacjentów były osoby dotknięte depresją, ale też schizofrenią i innymi zaburzeniami psychicznymi. Do poradni zgłaszają się też chorzy z zaburzeniami nastroju, osobowości lub z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

 

Specjalistyczna terapia, dla osób, które wymagają tej formy leczenia odbywa się w Dziennym Oddziale Psychiatrii. Pacjenci po uzyskaniu skierowania z poradni przychodzą tutaj przez pięć dni w tygodniu, na pięć godzin dziennie. Biorą udział w licznych zajęciach terapeutycznych, realizowanych przez zespół specjalistów w zakresie: psychiatrii, psychologii, psychoterapii i terapii zajęciowej. Mają także zagwarantowany posiłek. Uczestniczą też w treningach kształtujących określone umiejętności np. kulinarne, oraz poprawiających ich sprawność w zakresie komunikacji czy asertywności. Pomoc w Oddziale uzyskują  osoby cierpiące na zaburzenia lękowe, adaptacyjne, osobowościowe czy nastroju. Zespół terapeutów oferuje też konsultacje dla rodzin i bliskich pacjentów.

 

W Ośrodku działają ponadto dwie poradnie leczenia uzależnień, które w tym roku udzieliły blisko 150 porad. Trafiają do nich osoby mające problemy z narkotykami i lekami, jak również uzależnione od hazardu, zakupów czy Internetu. Dominują jednak chorzy, uzależnieni od alkoholu. Są oni poddawani specjalistycznej terapii, trwającej nawet 20 miesięcy. W leczenie – w ramach partnerskiego programu wsparcia - zaangażowały się samorządy z terenu powiatu tarnowskiego. W programie uczestniczy w tym roku osiem gmin. Dzięki temu od stycznia w Tuchowie i Wojniczu zorganizowano ponad 500 sesji terapii indywidualnej i grupowej.

 

Ośrodek prowadzi także leczenie środowiskowe zwane domowym. Obejmuje ono udzielanie wizyt w miejscu zamieszkania pacjentów ze schorzeniami psychicznymi. Dotyczy to osób, które, ze  względu na stan zdrowia lub trudny dostęp nie mogą korzystać z leczenia w poradniach. Specjaliści przyjmują zgłoszenia pacjentów, kwalifikujących się do objęcia tą formą opieki. Po pozytywnej kwalifikacji indywidualnie ustalony jest plan terapeutyczny dla każdego chorego.

 

Warto pamiętać, że nieleczona depresja zazwyczaj się nasila. Im wcześniej podejmiemy leczenie, tym większe są szanse na trwałą poprawę i zapobieżenie nawrotom choroby. Do niepokojących symptomów,  mogących świadczyć o depresji zaliczamy: poczucie ciągłego zmęczenia, ociężałość, smutek, przygnębienie, utratę zainteresowań, niechęć do pracy i życia, trudności ze skupieniem uwagi, zamartwianie się, unikanie spotkań ze znajomymi, wczesne budzenie się, brak apetytu czy bóle głowy. Ze specjalistami pracującymi w Tuchowie przy ul. Kolejowej 8b można  się skontaktować telefonując pod numer 14 653 52 49 .

więcej »

Kolejce do osobistych podziękowań nie było końca. Były wyrazy szacunku, wdzięczności, nie zabrakło też łez wzruszenia. Członkowie zarządu i pracownicy Centrum Zdrowia Tuchów podziękowali byłemu ordynatorowi Oddziału Wewnętrznego za lata wspólnej pracy, wzajemne inspiracje i życzliwość.

 

Lek. med. Aleksander Burgielski pożegnał się z funkcją na oddziale z powodu przejścia na emeryturę, ale pozostaje nadal współpracownikiem spółki.

 

Siła spokoju, odpowiedzialność, profesjonalizm, ale też życzliwość i poczucie humoru. To cechy, którymi najczęściej współpracownicy charakteryzują.

 

Aleksandra Burgielskiego. Rodowity tarnowianinem, urodzonym w 1949 roku w 1967 ukończył  I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie i wybrał medycynę. Początkowo  pragnął zostać chirurgiem, jednak w czasie praktyk przekonał się, że specjalność ta nie jest dla niego. Wybrał więc internę. Po tym jak dyplom lekarza otrzymał  w 1974 roku na miejsce pierwszego praktycznego doskonalenia swoich umiejętności wybrał Szpital Miejski w Tarnowie. Po odbyciu stażu i gruntownym przygotowaniu się do pracy zawodowej w 1976 roku został przyjęty do pracy w Ośrodku Zdrowia w Ryglicach. Niebawem czynnie włączył się do pracy Szpitala Rejonowego w Tuchowie, a także miejscowego pogotowia. W tuchowskim szpitalu  przeszedł wszystkie szczeble wdrażania do zawodu. W latach 70. był młodszym asystentem, na początku lat 80. asystentem, aby już w drugiej połowie lat 80. zostać starszym asystentem. Mimo nadmiaru pracy podjął studia specjalizacyjne, zdobywając w roku 1979 I stopień specjalizacji z działu – chorób wewnętrznych, a w 1984 - II stopień tej samej specjalizacji. W kadrach ZOZ w Tuchowie zachowały się dokumenty, że był powoływany do pełnienia obowiązków ordynatora.  Na wniosek ordynatora Stanisława Jakusa powierzano mu nadzór i koordynację pracy oddziału wewnętrznego w latach 1983, 1987 i 1995. W roku 1996 wygrał konkurs na ordynatora i od 24 czerwca 1996 roku został mianowany ordynatorem oddziału wewnętrznego szpitala w Tuchowie. Podczas kierowania oddziałem wykształcił wielu młodych lekarzy, udzielił pomocy rzeszom pacjentów, których zawsze otaczał życzliwą troską. 

 

Doktor Burgielski w latach szkolnych w wolnych chwilach fascynował się fotografiką, W czasie studiów ćwiczył dość intensywnie w AZS-ie biegi i pływanie. Najlepsze osiągnięcia miał w biegach na 1500 metrów. W okresie późniejszym rozpoczął ćwiczenia z deską surfingową. Uprawia narciarstwo zjazdowe i biegowe. Najdziwniejsze tytuły, jakie usłyszał od pacjentów podczas praktyki to: panie mecenasie, panie meteorologu, panie uzdrowicielu.

więcej »
Zdrowi od stóp do główśroda, 9 wrz. 2015

Badania USG 4 D i szkoła rodzenia. Te propozycje cieszyły się największym zainteresowaniem podczas kompleksowego zestawu badań profilaktycznych i konsultacji medycznych, zorganizowanych przez Centrum Zdrowia Tuchów – Dąbrowa Tarnowska w Galerii Gemini w Tarnowie.

 

Ponieważ rodzice chcieli się dowiedzieć, czy ich pociechy prawidłowo rozwijają się fizycznie z otwartego dnia zdrowia korzystały też dzieci, poddające się pomiarom antropomorficznym. Nie zabrakło badań słuchu i konsultacji podologicznych. Te ostatnie miały na celu ocenę stanu stóp i udzielanie wskazówek w zakresie poprawy komfortu chodzenia.

 

Prócz wykonywania badań i udzielania porad pracownicy Centrum Zdrowia Tuchów odpowiadali też na pytania prowadzących Kiermasz Szkolny, odbywający się w Galerii Gemini. O programie bezpłatnych dla pacjentek badań prenatalnych, prowadzonych w Tuchowie, opowiadał dr n. med. Artur Czekański - specjalista położnictwa i ginekologii. Z jego relacji wynikało, że zainteresowanie badaniami jest ogromne, a trafiają na nie pacjentki z całego regionu od Krakowa po Dąbrowę Tarnowską. – W rezultacie w sierpniu wykonaliśmy niemal 300 % limitu, na który opiewa kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia – podsumował dr Czekański.

 

Interesująca dla gości kiermaszu była także rozmowa na temat masażu Shantala, przeprowadzana z instruktorką tej metody, rehabilitantką okołoporodową CZT Pauliną Witek. Jak można się było z niej dowiedzieć metoda ta wspomaga rozwój psychiczny i fizyczny  dziecka, zapobiega kolkom i zaparciom, przez co sprzyja spokojnemu przesypianiu nocy. Panie pytały o wyróżniki szkoły rodzenia, działającej przy Centrum Zdrowia Tuchów. Jak się okazało prowadzący zajęcia prócz przekazywania informacji stawiają także na kształtowanie umiejętności, przydatnych w pielęgnacji noworodka. Pojawiły się też osoby zamieszkałe w północnej części regionu tarnowskiego, zaineresowane uczestnictwem w zajęciach szkoły rodzenia, powstającej przy Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska.

 

Prócz szkoły rodzenia rodzice pytali także o zasady chustonoszenia, o rolę aktywności fizycznej w ciąży i w okresie połogu. Nie zabrakło informacji o programie profilaktyki raka piersi, który pozostaje  najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. W Tuchowie dla pań w wieku od 50 do 69 lat darmowe badania mammograficzne realizowane są na bardzo dokładnym i bezpiecznym dla zdrowia mammografie cyfrowym. Przy okazji zadawania pytań można się było zarejestrować także na takie właśnie badanie.  Warto podkreślić, że z ostatnich danych wynika, iż w grupie kobiet w tym wieku, które miały systematycznie wykonywaną mammografię, nastąpiło zmniejszenie umieralności o blisko 30 proc. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki leczenia jest bowiem wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju.

więcej »
Zdrowi od stóp do główpiątek, 4 wrz. 2015

Dobrze zacząć nowy rok szkolny z mnóstwem energii i wigoru. Zdrowe dziecko to gwarancja prawidłowego rozwoju intelektualnego i fizycznego w przyszłości. Warto zadbać o to na samym początku, aby mieć później same celujące wyniki.

 

W trosce o zdrowie Centrum Zdrowia Tuchów – Dąbrowa Tarnowska zaprasza uczniów wraz z mamami na darmowe, profilaktyczne badania diagnostyczne. Pod hasłem otwartego dnia zdrowia zaplanowano je w najbliższą sobotę 5 września w godz. 11.00 do 18.00 w Galerii Gemini Park Tarnów, w pasażu naprzeciwko kas Tesco. 

 

„Zdrowi od stóp do głów” to kompleksowy zestaw badań dla dzieci szkolnych, sprawdzających odpowiednią postawę ciała, jego wymiary, wagę i prawidłowość słuchu. Wcześnie wykrycie nieprawidłowości pozwala na szybkie i skuteczne leczenie oraz daje gwarancję właściwego rozwoju psychofizycznego naszego dziecka w przyszłości. Co masz zbadać jutro sprawdź już dziś!

 

Dotyczy to jednak nie tylko dzieciaków. Na specjalny blok profilaktyczny ze swoimi pociechami zaproszone są także mamy. Dla pań w ciąży przygotowano badania USG brzucha 4D. Będą też porady i konsultacje dla kobiet, które w przyszłości planują powiększenie rodziny. Zaplanowano spotkania z położną, rehabilitantką okołoporodową i wykładowcami szkoły rodzenia. Można się będzie dowiedzieć więcej na temat zasad i działania masażu Shantala. Można go stosować zarówno dla noworodków, starszych dzieci, jak również dla dorosłych, w tym kobiet w ciąży.

 

Profilaktyka idzie w parze ze zdrowiem, dlatego zachęcamy do wspólnej, rodzinnej diagnostyki. Trosko o zdrowie mam jest troską o zdrowie dzieci. A z nimi - jak to zwykle bywa w szkole - sto pociech!

więcej »

Jakie zmiany następują na porodówce w Dąbrowie Tarnowskiej? Kiedy można się spodziewać zakończenia remontów? Jak będzie działać szkoła rodzenia? Takie pytania zadawali mieszkańcy Powiśla Dąbrowskiego podczas Targów Gospodarczych i Dożynek Powiatowych w Szczucinie. Na miejscu można było porozmawiać z personelem Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Noworodków w Dąbrowie Tarnowskiej. Zainteresowani otrzymywali też materiały informacyjne.

 

Gdyby planowany przyrost demograficzny mierzyć zainteresowaniem gości imprezy można się spodziewać dynamicznego wzrostu liczby narodzin młodych mieszkańców Powiśla. Pomimo pokaźnych zasobów rozeszły się właściwie wszystkie materiały informacyjne. O zmiany w oddziałach, których prowadzenie przejęło Centrum Zdrowia Tuchów pytali zarówno doświadczeni rodzice, jak i młodzi ludzie, rozważający rodzicielstwo w przyszłości. Na stoisku Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska odbywały się także zajęcia pokazowe, obejmujące zasady podstawowej opieki nad noworodkiem oraz noszenia dziecka w chuście. Zainteresowane osoby mogły otrzymać porady, dotyczące karmienia piersią.

 

Goście imprezy pytali też o funkcjonowanie Zakładu Opiekuńczo –Leczniczego w Dąbrowie Tarnowskiej, przejętego przez Centrum Zdrowia Tuchów w maju. Tam widać już wyraźnie efekty dobiegających końca prac remontowych. Zmodernizowano punkty sanitarne i wszystkie sale pacjentów, a także pokoje przeznaczone do prowadzenia terapii zajęciowej. W wyniku remontu ZOL przeznaczony dotąd dla trzydziestu siedmiu pacjentów zyska kolejnych siedem miejsc.

 

Przypomnijmy w dąbrowskim zakładzie przebywają pacjenci, którzy nie muszą być leczeni w oddziale szpitalnym, a  wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych,  opiekuńczych, rehabilitacyjnych lub kontynuacji leczenia. Korzystają oni także z zabiegów rehabilitacji, terapii zajęciowej i pomocy psychologa. Podstawą przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, w zakresie realizacji świadczeń finansowanych przez NFZ, jest skierowanie wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Wtedy pacjent ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania do kwoty odpowiadającej 70% jego miesięcznego dochodu. Możliwe jest jednak także sprawowanie całodziennej opieki dla seniorów na zasadach komercyjnych. Wtedy pacjent lub rodzina ponoszą wszystkie koszty zabiegów terapeutycznych, pielęgnacyjnych i utrzymania w wysokości 2 500 zł.

 

Podczas imprezy lokalni twórcy prezentowali  rękodzieło oraz folklor. Były regionalne potrawy, przygotowane przez koła gospodyń wiejskich i  gospodarstwa agroturystyczne. Ale Święto Powiśla, organizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, było też okazją do promowania przedsiębiorczości. Nie zabrakło stoisk firm z regionu, a nawet z zaprzyjaźnionej Bałty na Ukrainie. VII Święto Powiśla Dąbrowskiego wzbogaciły występy artystyczne: orkiestr dętych, zespołów muzycznych i tancerzy.

więcej »

Informacje o programie szkół rodzenia: działającej przy Centrum Zdrowia Tuchów oraz rozpoczynającej działalność przy Centrum Zdrowia Dąbrowa Tarnowska zawiera kolejny odcinek Poradnika dla przyszłych Mam.

 

Został on właśnie opublikowany na stronie internetowej spółki oraz w Tygodniku Temi i portalu Mama w Tarnowie.” Uczymy się poprzez dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem. Formuła - spotkania w małych grupach – pozwala na maksymalne wykorzystanie całego potencjału, ponieważ każdy z uczestników ma własne przemyślenia, spostrzeżenia, wątpliwości, którymi może podzielić się z grupą” – pisze Marta Knapik – Kloch, dyplomowany instruktor Szkoły Rodzenia i położna środowiskowa Centrum Zdrowia Tuchów. Więcej szczegółów znaleźć można tutaj:

więcej »

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
33-170 Tuchów ul. Szpitalna 1
Sekretariat
Tel. 14 65 35 101
Fax.14 65 35 104

Zapewniające intymność, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Takie są nowe sale oddziału położniczego i neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od 13 października będą już z nich korzystały młode matki. Otwarcie oddziałów oznacza zakończenie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat w Tuchowie pod hasłem „Nowoczesn

Bezpieczne wykonywane przy użyciu pierwszego w regionie, bardzo dokładnego, aparatu cyfrowego z niską dawką promieniowania RTG. Panie pomiędzy 50 a 69. rokiem życia mogą je wykonać bezpłatnie,  aby potwierdzić, że są zdrowe.

Centrum Zdrowia Tuchów  w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wykonuje zabiegi polegające na usunięciu trzeciego migdałka. Operacje usunięcia trzeciego migdałka w Centrum Zdrowia Tuchów wykonują lekarze z wieloletnim stażem: lek. med. Roman Drążek - specjalista otolaryngolog i foniatra oraz lek. med. Przemysław Jarmoliński - specjalista otolaryngolog i audiolog.  Zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu  z Narodowym Fun

Zabiegi usuwania zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji przeprowadza lek. med. Adam Słoka - specjalista w zakresie okulistyki. Posiadamy nowoczesny sprzęt, proponujemy  krótkie terminy, wykorzystujemy amerykańskie soczewki.  

 

 

 

 


To, co nas wyróżnia:

 

  • Wysokiej klasy specjaliści

Pracownia Tomografii Komputerowej jest najnowocześniejszym oddziałem diagnostycznym w Centrum Zdrowia Tuchów. Wyposażona została, w najlepszy w swojej klasie, 16-rzędowy tomograf Toshiba Aquilion wraz z dwumonitorową stacją lekarską i automatyczną strzykawką. Wielorzędowy tomograf zapewnia optymalne parametry skanowania, minimalną w pełni bezpieczną dla Pacjenta, dawkę promieniowania rentgenowskiego or

Rejestracja elektroniczna:
- wpisz swoje dane kontaktowe
- kliknij "wyślij"
- skonktaktujemy się z Tobą aby umówić się na najlepszy dla Ciebie termin