MENU:
AKTUALNOŚCI

Witamy na stronie "Centrum Zdrowia Tuchów".

Lepiej wiedzieć i zapobiegać niż trwać w niepewności. Z tego założenia wyszli specjaliści Centrum Zdrowia Tuchów. W związku z tym, że 21 i 22 stycznia obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka przygotowali dla nich akcję badań diagnostycznych.

 

Wszyscy świętujący, którzy zgłoszą się do przychodni w tych dniach mogą liczyć na bezpłatne badania ciśnienia krwi, poziomu cukru oraz na przeprowadzenia EKG serca. W przypadku, kiedy wyniki będą odbiegały od normy pacjenci zostaną skierowani na konsultacje do lekarzy. 

 

Zdarza się, że chorobom serca często nie towarzyszą żadne odczuwalne dolegliwości. Z tego powodu powinniśmy nasze serce, zwłaszcza po 40. roku życia, systematycznie kontrolować. W związku z tym co najmniej raz w miesiącu warto zmierzyć ciśnienie krwi. Zależy ono od siły, z jaką pracuje serce, ale też od napięcia i elastyczności tętnic oraz lepkości krwi. Ciśnienie skurczowe (tzw. górne) nie powinno być wyższe niż 139 mm Hg, a rozkurczowe (tzw. dolne) - niż 89 mm Hg.

 

Oznaczanie poziomu cukru odgrywa podstawową rolę w diagnostyce cukrzycy, ale nie tylko. Badanie to powinny również regularnie wykonywać osoby zdrowe. Utrzymujący się przez dłuższy czas wysoki poziom cukru we krwi prowadzić może  do postępującego zniszczenia organów, przede wszystkim nerek, oczu, serca oraz naczyń krwionośnych i nerwów.

 

Wykonując elektrokardiografię serca (EKG) wygodnie układamy się na leżance, a lekarz lub pielęgniarka przypina nam elektrody do rąk, nóg oraz do klatki piersiowej. Prądy elektryczne wytwarzane w mięśniu sercowym są rejestrowane i ocenia się ewentualne nieprawidłowości w jego pracy. Warto pamiętać , że wynik ekg nie zawsze daje obraz wszystkich schorzeń. Nawet w przypadku prawidłowego elektrokardiogramu nie można bowiem wykluczyć choroby wieńcowej.

 

Proponowane badania będą wykonywane w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w Tuchowie, Biadolinach, Bruśniku, Ciężkowicach, Jastrzębi, Jodłówce, Wierzchosławicach i Wojniczu. Nie wymagają one wcześniejszej rejestracji. Dodatkowo w związku z Dniem Babci bezpłatną mammografię mogą wykonać panie w wieku od 50. do 69 roku życia, które przez ostatnie 24 miesiące nie przeprowadzały takiego badania. W tym przypadku potrzebna jest rejestracja, której można dokonać telefonując na numer 14 65 35 250.

więcej »

Pacjenci Centrum Zdrowia Tuchów mogą liczyć na szybką ścieżkę onkologiczną.  Oznacza to, że osoby z podejrzeniem choroby nowotworowej lub ze stwierdzoną chorobą tego typu otrzymują świadczenia ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitalne w bardzo szybkich terminach. Wynika to z faktu, że prowadzona jest dla nich odrębna kolejka oczekujących.

 

Szybka ścieżka dotyczy poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Tuchowie, Ciężkowicach, Jastrzębi, Bruśniku i Jodłówce. Z tego rozwiązania będą też mogli korzystać chorzy leczący się w Wojniczu, Biadolinach i Wierzchosławicach.  Podobne zasady obowiązują także w poradniach specjalistycznych: endokrynologicznej, dermatologicznej, neurologicznej, gruźlicy i chorób płuc, a także ginekologiczno-położniczej. Na mocy umowy podpisanej  z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w kolejkach nie będą też czekać pacjenci poradni chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, okulistycznej, laryngologicznej i urologicznej.

 

Procedura związana z szybką ścieżką zaczyna się u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który wystawia pacjentowi tak zwaną Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO). Na podstawie tego dokumentu pacjent w rejestracji otrzymuje, nie przekraczający dwóch tygodni, termin do lekarza specjalisty. Następnie wykonywane są badania, zlecone przez specjalistę w ramach diagnostyki wstępnej. Potwierdzają one lub wykluczą chorobę nowotworową. W tym pierwszym przypadku pacjent wykonuje badania w ramach diagnostyki pogłębionej. Warto dodać, że maksymalny termin od zgłoszenia się do lekarza specjalisty do rozpoznania nowotworu nie powinien przekraczać dziewięciu tygodni.  Zdiagnozowany pacjent trafia do szpitala, gdzie powoływane jest konsylium lekarskie. To gremium w sposób indywidualny odnosi się do przypadku każdego pacjenta.

 

Warto dodać, że aby usprawnić realizację procedur w ramach pakietu onkologicznego, Centrum Zdrowia Tuchów powołało koordynatora, którym została pani Anna Kawecka. Pod numerem telefonu 14 65 35 292 odpowiada ona na nurtujące pacjentów pytania i wątpliwości. Pomaga także w zachowaniu terminów realizacji świadczeń onkologicznych. Więcej szczegółowych informacji na temat pakietu onkologicznego można znaleźć pod adresem http://pakietonkologiczny.gov.pl/

 

Kolejną zmianą wprowadzoną od 1 stycznia jest obowiązek przedstawiania skierowań do lekarza dermatologa i okulisty. Dotyczy on tylko  pacjentów, którzy rejestrują się na wizytę  po raz pierwszy w roku 2015. Osoby,  które rozpoczęły leczenie lub dokonały rejestracji przed dniem 1 stycznia mogą  kontynuować terapię. Ani pracownicy rejestracji, ani lekarze nie mają prawa żądać skierowań  od pacjentów pozostających w kontynuacji leczenia.

więcej »

Przez pierwszych sześć miesięcy życia dziecko powinno być karmione wyłącznie piersią.  Następnie rozszerzając dietę dziecka należy kontynuować takie karmienie przez dwa lata lub dłużej – zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. 

 

By przywrócić prawidłowy sposób żywienia dzieci na całym świecie powołała ona inicjatywę “Szpitala Przyjaznego Dziecku”.  Rekomendację do uzyskania tego tytułu od Zespołu Oceniającego uzyskało właśnie Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Szpitale, które ubiegają się o ten tytuł muszą wypełniać zasady "10 Kroków do Udanego Karmienia Piersią". Placówki przechodzą około roczny proces przygotowawczy. Jest on związany  z eliminacją rutynowych praktyk niekorzystnych dla przebiegu laktacji, a nawet przebudową oddziałów. Wymaga to czasami głębokich zmian w organizacji pracy. Przygotowania wymagały też zgrania całego personelu. Najważniejsze zmiany dotyczą zasad postępowania z kobietą przed porodem i po nim. - Matki uczone są przystawiania do piersi noworodka i jego właściwego ułożenia, szkolenia dotyczą także rozpoznawania objawów gotowości do ssania – mówi certyfikowany doradca laktacyjny Centrum Zdrowia Tuchów Marta Knapik-Kloch.

 

Wśród wskazań dotyczących opieki nad kobietą po porodzie znalazły się sugestie, aby stosować obowiązujący w Tuchowie od kilku lat system rooming-in. Umożliwia on matce przebywanie razem z dzieckiem w pokoju od urodzenia  przez całą dobę. Specjaliści radzą też, aby nie podawać smoczka niemowlętom karmionym piersią oraz angażować się w tworzenie grup wspierających się w karmieniu piersią, a także kierować do nich karmiące matki wypisywane ze szpitala. Placówki ubiegające się o tytuł muszą przestrzegać  „Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów Zastępujących Mleko Kobiece”. Daje on matkom szansę na podjęcie decyzji o karmieniu dziecka, opartej na współczesnej wiedzy medycznej, a nie na reklamie. Dodajmy, że wsłuchując się między innymi w postulaty karmiących mam Centrum Zdrowia Tuchów zmieniło właśnie sposób żywienia swoich pacjentów. Spółka zrezygnowała z usług cateringowych na rzecz kuchni domowej i potraw przygotowywanych na miejscu. Dla osób stosujących dietę wegetariańską można wybierać pełnowartościowe posiłki tego typu.   Tytuły Szpitala Przyjaznego Dziecku przyznawane są od 1994 roku. Zazwyczaj otrzymuje je kilka zakładów opieki zdrowotnej w roku. Dotychczas tytułem takim posługuje się 90 placówek w kraju, z czego cztery w Małopolsce.

więcej »

Poszerzyła się koalicja na rzecz wspierania osób uzależnionych od alkoholu w powiecie tarnowskim. W minionym roku przystąpiło do niej w sumie  osiem samorządów. Na pomoc w leczeniu mieszkańców z własnego terenu zdecydowali się samorządowcy z Ciężkowic, Pleśnej, Rzepiennika Strzyżewskiego, Szerzyn, Tuchowa, Gromnika, Wierzchosławic i Wojnicza.

 

Sesje terapeutyczne organizowane były zarówno w Tuchowie, jak i Wojniczu. Uczestniczący w nich pacjenci, którzy borykają się z uzależnieniem alkoholowym zostali skierowani na leczenie przez pracowników poszczególnych gminnych ośrodków pomocy społecznej lub członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Jak wynika z podsumowania pracy terapeutów Ośrodka Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów w sumie zorganizowano prawie 320 sesji terapii indywidualnej i blisko 350 sesji terapii zbiorowej. W trakcie trwania całego programu terapeutycznego, współpracujące z CZT gminy otrzymywały systematycznie sprawozdania. Natomiast wyznaczeni ze strony samorządów koordynatorzy programu, byli w stałym kontakcie z realizatorami projektu w sprawach organizacyjnych, dotyczących udzielanych świadczeń.  Warto podkreślić, że celem działania terapeutów jest nie tylko leczenie uzależnienia, ale również poprawa jakości życia pacjentów oraz tak zwane włączenie społeczne. Chodzi o pomoc pacjentom w tym, by mogli powrócić do pełnienia ról w rodzinie oraz w środowisku zawodowym.

 

- W minionym roku zadziało się dużo dobrego.  Dzięki zaangażowaniu całego Zespołu Terapeutycznego udzielającego wsparcia i pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin w Poradni Leczenia Uzależnień skorzystało z pomocy bardzo wielu pacjentów. Wsparcie samorządów pozwala przyjmować praktycznie wszystkich pacjentów na bieżąco, bez kolejek oczekujących. Zadowolenie licznych pacjentów i ich rodzin, słowa wdzięczności i szczęście na twarzy grupy pierwszych pacjentów, którzy w 2012 r. rozpoczynali leczenie w tutejszej placówce, a pod koniec 2014 r. kończyli cały cykl programu, są dla terapeutów największą nagrodą. To także potwierdzenie, iż cały ten wysiłek pracy terapeutycznej ma swój sens. Cieszymy się, że tak wielu samorządowców współpracujących już dwa lata z naszą poradnią ,widzi sens w  rozszerzaniu dostępności pomocy terapeutycznej dla zainteresowanych mieszkańców powiatu tarnowskiego. Nasze dotychczasowe doświadczenia, prężnie rozwijający się zespół terapeutyczny, kontrakty NFZ oraz wsparcie finansowe gmin powiatu  pozwolą w 2015 r.  wprowadzić nowe rozwiązania i propozycje. Uzupełni to już istniejącą ofertę terapeutyczną dla osób uzależnionych o „ponadstandardowe programy” – tłumaczy kierownik Poradni Leczenia Uzależnień Joanna Burnat.

 

Niewykluczone, że grono samorządów, które zdecydują się na ten rodzaj terapii w roku bieżącym zostanie po raz kolejny poszerzone. Zaproszenia skierowano bowiem także do innych samorządów. W tej sprawie można się kontaktować z pracownikami Poradni Leczenia Uzależnień tel. 14 68 70 400. Poradnia pomaga głównie chorym z problemem alkoholowym. Ale wśród pacjentów są także uzależnieni od narkotyków. Nie brakuje także pacjentów borykających się z licznymi uzależnieniami behawioralnymi np. od Internetu czy od hazardu. Z terapii w placówce korzystają też członkowie rodzin osób uzależnionych.

 

Przypomnijmy, że w Ośrodku Psychoterapii działa także Dzienny Oddział Psychiatrii. Trafiają tu osoby z zaburzeniami nerwicowymi, nastroju , chorobami zaburzającymi relacje rodzinne, zawodowe i społeczne. Placówka prowadzi Poradnię Psychologiczną i Poradnię Zdrowia Psychicznego. Jej specjaliści zajmują się ponadto leczeniem środowiskowym.

więcej »
Masaże w Wierzchosławicachśroda, 7 sty. 2015

Uwolnienie się od stresu i zmęczenia. W takim celu pacjenci najczęściej odwiedzają nowy gabinet masażu w Ośrodku Zdrowia w Wierzchosławicach. Można tam skorzystać z szerokiej palety świadczeń.

 

Prócz masaży klasycznych, relaksacyjnych i sportowych są wśród nich także masaże limfatyczne, bańką chińską, gorącymi kamieniami oraz stemplami ziołowymi, a nawet masaże Shantala dla dzieci.

 

W wyniku masażu w naczyniach skórnych zwiększa się przepływ krwi i chłonki, dzięki czemu poprawia się dostarczanie substancji odżywczych i tlenu, a wydalanie produktów przemiany materii jest szybsze. Masaż zwiększa zdolność mięśni do pracy. Dlatego masaże sportowe mogą pomagać w  przygotowaniu do zawodów czy treningu, ale też przyspieszają powrót organizmu do pełnej wydolności i wspomagają leczenie urazów. Bańki chińskie są jednym z najpopularniejszych pogromców cellulitu.

 

Przede wszystkim dlatego, że działają szybko, efekty można zauważyć już po kilku zabiegach. Przyczyną powstawania cellulitu jest osłabienie tkanki łącznej, wynikające  z wyższego poziomu estrogenów rozszczelniających naczynia krwionośne. Powstające w ten sposób obrzęki utrudniają krążenie, a tym samym usuwanie toksyn. Masaż poprawia wygląd oraz elastyczność i sprężystość skóry. Niektóre choroby narządów wewnętrznych są konsekwencją zaburzeń krążenia limfy. Można im zapobiec lub leczyć stosując drenaż limfatyczny. Przemieszczanie limfy udrażnia węzły chłonne.

 

Jest szczególnie przydatne w leczeniu problemów związanych z zaburzeniami gospodarki wodnej w mięśniach, ze zmianami skórnymi oraz z zapaleniem zatok. Może być też pomocne w leczeniu chorób narządów wewnętrznych, do których doprowadza m.in. siedzący tryb życia. Stymulacja odpowiednich punktów na ciele poprawia  odżywienie komórek, reguluje krążenie krwi i pracę organów wewnętrznych. Zabiegi tego typu pomagają także osobom, uskarżającym się na obrzęki i zmiany skórne, które są często są skutkiem zaburzeń w krążeniu limfy. Drenaż zapobiega niewydolności krążenia, zwłaszcza w nogach, dlatego pozwala pozbyć się tzw. efektu zimnych stóp.

 

Pacjenci z zabiegu wychodzą zrelaksowani, ponieważ pod jego wpływem wyzwalają się endorfiny, które odpowiadają za uczucie odprężenia i zadowolenia. Natomiast masaż stemplami ziołowymi ma działanie pobudzające, odmładzające i ułatwiające spalanie tłuszczu.  Zalecany jest m.in. do zabiegów modelujących sylwetkę i wspomagających odchudzanie. Ponadto uśmierza ból, napięcie mięśni, usuwa toksyny i pobudza organizm do regeneracji. Intensywnie wydzielający się zapach oraz ciepło ze stempla sprawia, że ciało i umysł są zrelaksowane. Na razie gabinet masażu w Wierzchosławicach działa na zasadach komercyjnych. W pierwszym okresie działalności obowiązuje preferencyjne ceny świadczeń.

 

Gabinet uruchomiono w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej, gdzie pacjenci z Wierzchosławic, ale także z Tarnowa i okolicznych miejscowości korzystają z zabiegów kompleksowej rehabilitacji. Na podstawie skierowania z bezpłatnej terapii w ubiegłym roku skorzystało 330 pacjentów. Obejmuje ona nie mniej niż pięć zabiegów dziennie, m.in. z zakresu magnetoterapii, krioterapii, laseroterapii, elektroterapii, a także masaży wirowych rąk i nóg. Systematycznie rośnie też liczba pacjentów,  którzy korzystają w Ośrodku z zabiegów komercyjnych. W ubiegłym roku zdecydowało się na to ponad 270 osób.

więcej »

Pierwsze dziecko urodzone w 2015 roku w powiecie tarnowskim ma na imię Lena.  Choć pierwotnie termin porodu wyznaczono na wigilię Bożego Narodzenia dziewczynka przyszła na świat w Nowy Rok, dwie minuty po północy, siłami natury w Centrum Zdrowia Tuchów. Lena po porodzie ważyła 2,30 kg, jej stan zdrowia oceniono jako dobry, tak można zinterpretować 9 punktów w skali Apgar, które przyznano dziecku.  

 

Mama Leny - pani Anna, mieszkanka Zdoni koło Wojnicza - zdecydowała się na to, by rodzić w Tuchowie, ponieważ wcześniej odwiedziła tutejszą porodówkę i spodobały się jej warunki. Nie bez znaczenia był też kontakt z doświadczonym, kompetentnym i życzliwym lekarzem prowadzącym ciążę, Szczepanem Bartkiewiczem, który polecił tuchowską placówkę. Mama pierwszej mieszkanki powiatu zdecydowała się na to, by nie korzystać z farmakologicznych form znieczulenia. – Bardzo pomogły mi wskazówki personelu oddziału podczas porodu, szczególnie pani położnej. Było to spore wyzwanie, ale pomimo, że bardzo zmęczona, jestem też zadowolona – mówi .     - Ja sama urodziłam się w Tuchowie, co było jednym z argumentów, by powrócić tu w tak ważnej chwili, jaką jest poród pierwszego dziecka – dodaje pani Anna.  Przed wyjściem do domu czeka ona na powrót do pełni sił na oddziale położniczym Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Przypomnijmy, że zarówno oddział jak i trakt porodowy zostały niedawno przeniesione do nowych pomieszczeń, zaadaptowanych po kompleksowym remoncie szpitala. Wyjątkowa atmosfera i kompetencje personelu zostały uzupełnione o nowoczesny sprzęt, pomagający w opiece nad noworodkami w oddziale neonatologicznym. Powstały komfortowe pokoje mam i dziecka, wyposażone w łazienki i stanowiska do pielęgnacji noworodków. Wciąż nowe kompetencje zdobywa także personel Centrum Zdrowia Tuchów, zaangażowany w promocję najwyższych standardów opieki, zapewnianej najmłodszym pacjentom.

więcej »
Muzykoterapia pod choinkęśroda, 24 gru. 2014

Znane wszystkim przeboje Andrzeja Zauchy Byłaś serca biciem i C`est la vie w wykonaniu Kuby Badacha oraz akustyczne piosenki z debiutanckiej płyty Riffertone.

 

Takie muzyczne klimaty pomagały na początku jesieni w zmaganiach z sezonową depresją podczas III Muzykoterapii duszy w tarnowskim teatrze. Osoby, które nie zdobyły wtedy biletu na koncert lub też chciałyby sobie przypomnieć to wydarzenie mogą to teraz zrobić bez problemu.

 

Organizatorzy imprezy przygotowali muzyczny choinkowy podarunek w postaci wybranego zestawu zarejestrowanych piosenek. Na przemian z kolędami w okresie świątecznym można się zatem poddawać nastrojowym i lirycznym muzycznym oddziaływaniom terapeutycznym.

 

Wystarczy aktywować załączone linki:

https://www.youtube.com/watch?v=1UxCEdrFkrI&list=UUVJwDTIQ1ueAsBM3suCE7kw

https://www.youtube.com/watch?v=h9dk6edq0wY&list=UUVJwDTIQ1ueAsBM3suCE7kw

https://www.youtube.com/watch?v=yH2-JMBna5s&list=UUVJwDTIQ1ueAsBM3suCE7kw  

https://www.youtube.com/watch?v=pwxoizKaQAE

Kuba Badach przypominał twórczość legendy polskiej sceny muzycznej Andrzeja Zauchy podczas koncertu, który odbył się 17 października.  W wypełnionej po brzegi sali teatru  artysta wystąpił ze swoim autorskim trio, na instrumentach klawiszowych zagrał Jacek Piskorz, a na saksofonach Maciej Kociński. Koncert wokalisty został przyjęty gromkimi oklaskami i owacją. Jednak prawdziwym zaskoczeniem wieczoru było entuzjastyczne przyjęcie występującej w charakterze suportu artysty grupy Riffertone. Półfinaliści programu Must be The Music Albert Kokoszewski i Jarosław Krużołek zauroczyli publiczność tym, jak wiele muzyki można stworzyć przy pomocy jednej gitary i dwóch głosów. Po zagraniu kilku pełnych pasji i emocji piosenek z debiutanckiej płyty „Someday, somewhere” zostali zmuszeni do bisów.

 

Przypomnijmy, że koncert kończył tydzień dni otwartych nowej tuchowskiej porodówki i oddziału noworodków Centrum Zdrowia Tuchów. Imprezy w ramach III Muzykoterapii duszy odbywały się w Tuchowie, Wierzchosławicach i Tarnowie.  Podczas happeningu na tuchowskim rynku młodzież tworzyła kolaże poświęcone integracji ze społeczeństwem osób leczonych psychiatrycznie. Odbył się też terenowy trip rowerowy po wierzchosławickich lasach, który towarzyszył Drzwiom Otwartym Dziennego Oddziału Rehabilitacji Centrum Zdrowia Wierzchosławice.

więcej »
Jak uniknąć świątecznego stresu?poniedziałek, 22 gru. 2014

Świąteczny marketing związany z potrzebą kupowania dużych ilości jedzenia i prezentów z roku na rok przybiera na sile. Towarzyszą mu hałas, nadmiar bodźców, tłok w sklepach i tłum osób dźwigających do domu ciężkie zakupy.

 

Także domowe przygotowania, analizowanie, czy przypadkiem czegoś nie zabraknie, a następnie gotowanie, sprzątanie i pakowanie prezentów nie sprzyjają odpoczynkowi. Jak sobie z tym wszystkim prowadzić, by nie dać się stresowi?

 

Utrzymanie ciepłej i rodzinnej  atmosfery zależy między innymi od tego,  jakie strategie pokonywania problemów wybierzemy. - Możemy skoncentrować się na zadaniu, emocjach lub na unikaniu – tłumaczy Beata Liwowska-Świder, psycholog i psychoterapeuta  Ośrodka Psychoterapii Centrum Zdrowia Tuchów . Nasz wybór zależy głównie od czynników osobowościowych, temperamentu i pewności siebie, a także możliwości radzenia sobie z nowymi sytuacjami.

 

By  poradzić sobie z nadmiarem obowiązków warto przede wszystkim  spróbować skoncentrować się na konkretnych zadaniach. To – jak przekonują specjaliści - umiejętność, której można się nauczyć . Można zrobić listę niezbędnych produktów, by nie dać się wciągnąć w szaleństwo zakupów. Powinniśmy  też podzielić obowiązki na wszystkich członków rodziny. Dzięki temu osoby, które będą zaangażowane poczują się potrzebne i docenione. Kiedy każdy ma jakieś zajęcie znacznie zmniejsza się napięcie w rodzinie i pozwala to na unikniecie niepotrzebnych spięć czy sprzeczek. Nawet jeśli zapraszamy gości warto także i ich włączyć do przygotowań. Może to być wykonanie stroika albo jednej z potraw. Można też spróbować poprosić o radę, jak coś wykonać czy przygotować, by w ten drobny sposób pozwolić gościom na zaangażowanie. Jeśli jesteśmy współtwórcami czegoś, mamy mniej skłonności do krytyki i oceny.

 

W budowie właściwej atmosfery pomaga przypomnienie  sobie świąt z okresu dzieciństwa. Tego, co było w nich ekscytującego, przyjemnego,  wspólnych chwil ubierania choinki, śpiewania kolęd, czy czekania na pierwszą gwiazdkę.   - A co najważniejsze, pamiętajmy też o tym, że kiedy organizujemy święta, to robimy to z myślą przede wszystkim o osobach, które kochamy. Może będzie obecna osoba, której byśmy sobie nie życzyli, ale przecież to nie ona jest najważniejsza.  By móc sprawić przyjemność innym, przede wszystkim sami musimy się czuć dobrze – dodaje Beata Liwowska-Świder.

więcej »
Świąteczne smaki zdrowiaśroda, 17 gru. 2014

 

Przed nami święta, podczas których mamy okazję do spotkań przy suto zastawionych stołach. Warto pobiesiadować w tym okresie, choć z umiarem,  ponieważ obżarstwo można później odchorować. Prof. Paulin Moszczyński – ekspert Akademii Pacjenta Centrum Zdrowia Tuchów - poleca, by do świątecznych potraw stosować dużo przypraw ziołowych (kminek, kardamon, jałowiec, imbir, pieprz, chrzan, czosnek, bazylia ), które doskonale ułatwiają trawienie. Specjalista radzi też, by na stołach znalazły się produkty bogate w biopierwiastki i witaminy.

 

Do takich produktów należą ryby, zawierające duże ilości selenu oraz wielonienasyconych kwasów tłuszczowych Ω-3. Działają one antyutleniająco oraz stymulują układ odpornościowy. Są też bogate w miedź, cynk i jod. Miedź bierze udział w tworzeniu komórek krwi, objawami jej niedoboru są anemia i zmniejszenie liczby białych ciałek. Cynk jest niezbędny do udanego biesiadowania, pomaga nam w prawidłowym widzeniu, odczuwaniu smaku i węchu. Jeżeli nie jesteśmy wegetarianami, konsumujmy bez obawy mięso i wędliny. Zawierają nie tylko białko, ale duże ilości żelaza, kobaltu, witaminy B12 i witaminy B6 oraz karnitynę - substancję odżywczą odgrywającą istotną rolę w naszym organizmie. Niedobór tego związku stwierdzano w miażdżycy, chorobie niedokrwiennej serca, marskości wątroby i w chorobach mięśni.

 

Bardzo dobrze, że pyszności świąteczne zawierają dużo orzechów i migdałów. Orzechy posiadają błonnik, witaminę E, kwas foliowy, potas i magnez. Należy podkreślić, że są też bogate w kwasy tłuszczowe, głównie wielonienasycone, podczas gdy niezdrowych kwasów tłuszczowych nasyconych jest w nich niewiele. Prokardiologiczne właściwości orzechów wynikają z obecności argininy, zwiększającej wytwarzanie tlenku azotu, który rozszerza naczynia krwionośne.

 - Migdały zawierają także  duże ilości wapnia, niezbędnego do budowy kości i zębów, stabilizacji błon komórkowych oraz prawidłowego krzepnięcia krwi. Potas jest konieczny dla prawidłowego funkcjonowania komórek i nie może być zastąpiony przez inny pierwiastek. Braki potasu w naszym organizmie doskonale uzupełnią figi, dodane do świątecznego kompotu – radzi profesor Moszczyński.

 

    Do świątecznego stołu można podać czerwone wino. Z powodu obecności polifenoli i taniny, które hamują utlenianie złego cholesterolu LDL; posiada ono właściwości przeciwzakrzepowe i rozszerzające naczynia krwionośne. Należy jednak pamiętać, że korzystne kardiologiczne działanie czerwonego wina to jedna strona medalu, bo zbyt duża ilość wina oznacza nasilanie się refluksu żołądkowo-przełykowego i innych dolegliwości trawiennych, uzależnienie alkoholowe oraz uszkodzenie wątroby. Dla seniorów wskazane jest ograniczenie spożycia zup na wywarach mięsnych, potraw z grzybów, kapusty, warzyw strączkowych oraz słodyczy. Między biesiadowaniem powinniśmy znaleźć czas na spacer lub inną aktywność fizyczną.

więcej »

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.
33-170 Tuchów ul. Szpitalna 1
Sekretariat
Tel. 14 65 35 101
Fax.14 65 35 104

Zapewniające intymność, komfortowe i bardzo dobrze wyposażone. Takie są nowe sale oddziału położniczego i neonatologicznego Centrum Zdrowia Tuchów.

 

Od 13 października będą już z nich korzystały młode matki. Otwarcie oddziałów oznacza zakończenie realizacji jednego z największych projektów inwestycyjnych ostatnich lat w Tuchowie pod hasłem „Nowoczesn

Bezpieczne wykonywane przy użyciu pierwszego w regionie, bardzo dokładnego, aparatu cyfrowego z niską dawką promieniowania RTG. Panie pomiędzy 50 a 69. rokiem życia mogą je wykonać bezpłatnie,  aby potwierdzić, że są zdrowe.

Centrum Zdrowia Tuchów  w ramach Zespołu Chirurgii Jednego Dnia wykonuje zabiegi polegające na usunięciu trzeciego migdałka. Operacje usunięcia trzeciego migdałka w Centrum Zdrowia Tuchów wykonują lekarze z wieloletnim stażem: lek. med. Roman Drążek - specjalista otolaryngolog i foniatra oraz lek. med. Przemysław Jarmoliński - specjalista otolaryngolog i audiolog.  Zabiegi wykonywane są bezpłatnie w ramach kontraktu  z Narodowym Fun

Zabiegi usuwania zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji przeprowadza lek. med. Adam Słoka - specjalista w zakresie okulistyki. Posiadamy nowoczesny sprzęt, proponujemy  krótkie terminy, wykorzystujemy amerykańskie soczewki.  

 

 

 

 


To, co nas wyróżnia:

 

  • Wysokiej klasy specjaliści

Pracownia Tomografii Komputerowej jest najnowocześniejszym oddziałem diagnostycznym w Centrum Zdrowia Tuchów. Wyposażona została, w najlepszy w swojej klasie, 16-rzędowy tomograf Toshiba Aquilion wraz z dwumonitorową stacją lekarską i automatyczną strzykawką. Wielorzędowy tomograf zapewnia optymalne parametry skanowania, minimalną w pełni bezpieczną dla Pacjenta, dawkę promieniowania rentgenowskiego or

Rejestracja elektroniczna:
- wpisz swoje dane kontaktowe
- kliknij "wyślij"
- skonktaktujemy się z Tobą aby umówić się na najlepszy dla Ciebie termin